Total Recall

Total Recall
13 april - 29 april
Susannae Högdahl Holm Studio 44 Stockholm
Kate Larsson Studio 44 Stockholm
Rapahel Egli Studio 44 Stockholm
Total Recall - Studio 44 Stockholm
Rapahel Egli Studio 44 Stockholm
Susannae Högdahl Holm Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Kate Larson Studio 44 Stockholm
Kate Larsson, Studio 44 Stockholm
Kate Larsson Studio 44 Stockholm
Kenneth Pils Studio 44 Stockholm
Kenneth Pils, "clubhouses, greenies, lemonade", 150 x 133 cm, acrylic, 2011
Kenneth Pils Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Kenneth Pils Studio 44 Stockholm
 Pontus Raud Studio 44 Stockholm
Pontus Raud, "Bongi and Billy", pastel
Pontus Raud - Studio 44 Stockholm
Bertram Schilling
Bertram Schilling Studio 44 Stockholm
Bertram Schilling Studio 44 Stockholm
Bertram Schilling
Nicolas Smith
Nicolas Smith
Nicholas Smith och Annastina Erlandsson Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm

Vernissage fredag 13 april kl 18-22 (med BAR)
Konstnärssamtal lördag 14 April kl 14.00, Moderator Po Hagström
Välkommen!

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.
Öppettider: onsdag– fredag 12–18, lördag – söndag 12–16.

Opening on Friday, April 13, at 18-22 (with BAR)*
Artist-talk Saturday 14 April at 14.00, Moderator Po Hagström
Welcome!
Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, how to find us.
Opening hours: Wednesday-Friday 12-18, Saturday - Sunday 12-16.

Kontaktperson: Kenneth Pils, 073-5993344, kenneth@pils.se

Facebook-event http://www.facebook.com/events/347947811908674/

Galleriet/Gallery

Total Recall - Studio 44 Stockholm

Raphael Egli
Susanne Högdahl Holm
Kate Larson
Kenneth Pils
Pontus Raud
Bertram Schilling
Nicholas Smith

Total Recall är ett mångdisciplinärt projekt där konst, filosofi och dikt tillsammans undersöker ett tillstånd som härrör från en vardaglig erfarenhet av att faktiskt vara omgiven av bilder och texter.

Dessa bilder och texter är ofta i digital form, vilket har vissa konsekvenser för projektet, men det är inte den digitala aspekten själv hos de moderna teknologierna som står i centrum.
Det är istället en erfarenhet av bilder och texter i en ny slags tid och ett nytt slags rum som kanske enklast kan beskrivas i termer av nya medier: mobiltelefoner som används för att ta och distribuera fotografier och filmer, men också sms och twitter; internet med fokus på sociala medier, bloggar och YouTube etc.

Utställningen kommer att handla om landskapsmåleri (där landskap förstås som ett begrepp i transformation), och det sätt på vilket våra såväl yttre som inre landskap förändras av denna erfarenhet men också bidrar till denna förändring.

* Total Recall är en actionthriller om verklighet och minne, inspirerad av novellen "We Can Remember It For You Wholesale" av Philip K. Dick. Välkommen till Rekall, företaget som kan förvandla dina drömmar till verkliga minnen.

Programblad

-----------------------------

Eng

TotalRecall is an interdisciplinary project where art and philosophy together investigate a topic that stems from an everyday experience of being virtually surrounded by images and texts.

These images and texts are often in a digital form, which has some consequences for the project, but it is not the digital-technological character in itself that is in the forefront.
Instead, it is an experience of images and texts in a new kind of time and space which can most easily be described by means of new media: mobile phones employed to take and distribute photos and videoclips but also textmessages (and tweets); the internet with emphasis on social media (Facebook), blogs and YouTube etc.

The exhibition will focus on landscape painting (landscape in the wider sense) and is emerging through discussions between the participants.

* Total Recall is an action thriller about reality and memory, inspired by the short story "We Can Remember It For You Wholesale" by Philip K. Dick. Welcome to Rekall, the company that can turn your dreams into real memories.

Program

Utställare/Exhibitors

Rapahel Egli Studio 44 Stockholm

Raphael Egli
Artist: artist run gallery Produzentengalerie ALPINEUM
www.raphael-egli.ch

Acrylic on wall

What does seeing mean? What is a picture?
Raphael Egli paints pictures from seeing. He goes out and looks at a landscape, at the surface of a lake, at forests, hills and mountains, at buildings and groups of buildings, at the sky and clouds. He paints what he sees in small format and on-site – a picture of the moment, a cursory rendition of landscape, its individual traits typified. But he devotes himself with great intensity to the value of the colours in order to capture a singular mood, a particular lighting. The fleeting light that lies on the landscape and enhances its reaches and depths acquires enduring solidity in Egli’s pigments.
Read more

 

Studio 44 Stockholm

Susanne Högdahl Holm
Artist, Member of the artist run gallery Studio 44, Sweden
http://www.studio44.se/nyhemsida/medlemmar/hogdahl/index.html

Oil on canvas, Oil on canvas mounted on styrofoam blocks, Framed pencil drawings on wall paper

Who killed Bambi?
Verket bygger på myten om Aktaion, den unge jägaren som vandrade in i en förbjuden del av skogen, där han tjuvtittade på jaktgudinnan Artemis och hennes nymfer när de badade nakna i en källa. Som straff blev han förvandlad till en hjort som blev jagad och söndersliten av sina egna hundar. Vad har då den gamla myten med det moderna samhällets bildflöden att göra? Det jag finner relevant är just möjligheten att iaktta ett skeende på avstånd till synes utan risk, men plötsligt finna sig påkommen och själv bli jagad av sina mest lojala anhängare. Tryggheten bakom skärmen är en chimär, genom att ta del av bildflödet blir den som betraktar också medaktör. Det nutida bildflödet har både distanserat oss samtidigt som det placerat oss i direkt kommunikation i realtid med i princip hela världen. Verket innehåller också referenser till det seende som präglade stora delar av 1900-talet: viljan att klassificera och dela in världen i olika hierarkiska system så som kön och ras, ett tankegods som tyvärr vunnit nya disciplar genom alla de kanaler som de nya kommunikationssystemen erbjuder.
Read more

 

Kate Larson Studio 44 Stockholm

Kate Larson
Poet, philosopher, writer, Co-founder of and editor at "Bokförlaget Lejd".

Inspirerad av filosofen Gaston Bachelards ord “En poetisk bild är ingen jämförelse” har jag gjort ett bildspel på en nyskriven dikt. Själva texten är resultatet av en sammansmältning av olika rumsligheter, drömmens, minnets och en filosofisk läsning av rum och tomrum. Genom att ”spela upp dikten” i utställningsrummet övergår text i bild och tematiken kring ”rumslighet” får en tveeggad konkretion.
Read more

 

Studio 44 Stockholm

Kenneth Pils
Artist, Member of the artist run gallery Studio 44, Sweden
http://pils.se

Akryl på duk och bomull

Måleriet och den digitala tidsåldern
På internet erbjuds ett överflöd av bilder och texter. Tidsbristen framtvingar en läsningsteknik som följer invanda tankemönster, där innehåll snabbt sammanfattas, för att avgöra om det är värt vår uppmärksamhet. Vad händer om man istället låter slumpen styra urvalet och ger ”det som visas” odelad uppmärksamhet? Ökar möjligheterna att upptäcka förträngda eller förbisedda aspekter; ökar möjligheterna att utvecklas?
Målningarna på utställningen ”Total Recall” innehåller bilder hämtade från internet. Genom en utarbetad slumpprocess har bilder och komposition slumpats fram för att generera digitala bildcollage. Dessa har sedan via måleriet transformerats till ”osannolika” konstverk öppna för tolkningar.
Read more

 

Pontus Raud,

Pontus Raud
Artist, Founder of Supermarket Art Fair and member of the artist run gallery Studio 44, Sweden
http://www.raud.se

Oljepastell, animation, stillbild

Jag arbetar nästa alltid med foton som jag manipulerar i Photoshop inför ett nytt måleriprojekt. Det har blivit en vana att översätta det förflutna till någon form av måleri. Det finns ett led även med att jag skriver ut en papperskopia i vilken jag utgår ifrån när jag målar.
I måleriet finns det sedan en process där jag överger min utgångspunkt. Här blir färgerna starkare eller svagare, formerna förändras osv
Read more

 

Bertram Schilling

Bertram Schilling
Artist, Member of the artist run group Microwesten, Germany
http://www.bertram-schilling.com

Edding/Spray/Oil on wood, Acrylic on Collage, Copycollage, Oil on Canvas, Edding/Spray/Oil on wood

Landscape-investigations: different ways trough the woods - mind map? - real map?
Spaziergänge im Kopf, im Realraum.

I see painting as a language through which I can get a lot of experience both in and out. Trips, landscapes and landscape memories are sort of my major impulse, but most of the time, back in the studio it seems they are not important at all. While working, they turn quickly in an “antirealist”, an experimental and abstract direction, way of thinking and way of painting. Everything seems to be created without a preconceived notion of a given place, and the outcome should not be an illustration of imaginary or real places (which indeed it sometimes is). I tend to produce paintings and collages with contradictory readings of visual information and strive to create a sense of ambiguity to prevent a certainty of meaning. I always look for different patterns of working, and am constantly trying out new mixes and ways of combining things. Maybe it’s all about looking for new ways of navigation, about extending the sensory experience, to handle ambiguities, simultaneous understandings, orientation and disorientation. Maybe this process could be described as a research game about the uncertainty in our perception and experience of the world. It is interesting to see how painters, musicians, writers use and explore many of the same devices for plotting and executing their work, making crucial decisions about what to include and what to leave out, in order to get us from here to there, without excess baggage or a confusing surplus of information.
Read more

 

Nicolas Smith

Nicholas Smith
Presently teaches history of philosophy, contemporary philosophy (both continental and analytical) and psychoanalytical theory at Södertörn University, Stockholm.

Total recall (textual graphics), 6:32 min:sec, Nicholas Smith & Anna Stina Erlandsson

TotalRecall

“Insofar as we live in a culture whose technological advances abet the production and dissemination of such images at a hitherto unimagined level, it is necessary to focus on how they work and what they do, rather than move past them too quickly to the ideas they represent or the reality they purport to depict” (Martin Jay).

A part of our new predicament, or what may perhaps be called a condition, seems to find expression in a new alloy of emotions and technology. There is an increasing feeling of being constantly submerged in never ending receptions and relays of images and text messages. There is also and at the same time a feeling of extreme rapidity in these processes, which border on re-presentation being simultaneous with the event (digital transmission of live-broadcast). New technology, it seems, alters our traditional conceptions of two central notions, namely our conception of the event and its reproduction. This process is in part well documented in media- and technology studies, urban anthropology and sociology etc. But the philosophical consequences of this condition has proved difficult to fathom not only because of its happening here and now, or the rapidity whereby new technology is introduced.
Read more

 


ERWIN UND GISELA VON STEINER-STIFTUNG

BilagorStorlek
Information about the exhibition and the exhibitors (svenska/english)598.45 kB
Pils Design