Skrivtips

inmatningsformat:
 • Filtered HTML:
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <h2> <object> <img> <s> <strike> <del> <img> <u>

   Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiv på webbplatsen.

   För mer information, se W3C:s HTML-specifikation eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.

   TaggbeskrivningDu skriverDu får
   Ankare används för att skapa länkar till andra sidor.<a href="https://archive.studio44.se">Studio 44</a>Studio 44
   Betonat/kursivt<em>Betonat/kursivt</em>Betonat/kursivt
   Stark<strong>Stark</strong>Stark
   Citerat<cite>Citerat</cite>Citerat
   Kodad text som används för att visa programkällkod.<code>Kodat</code>Kodat
   Onumrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
   • Första posten
   • Andra posten
   Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
   1. Första posten
   2. Andra posten
   Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen.<dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionen</dd> </dl>
   Första termen
   Första definitionen
   Andra termen
   Andra definitionen
   Som standard läggs stycketaggar till automatiskt. Använd denna tagg för att lägga till flera.<p>Första stycket.</p> <p>Andra stycket.</p>

   Första stycket.

   Andra stycket.

   Sidhuvud<h2>Underrubrik</h2>

   Underrubrik

   Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen object.
   Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen img.
   Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen s.
   Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen strike.
   Borttaget<del>Borttaget</del>Borttaget
   Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen img.
   Understruket<u>Understruket</u>Understruket

   De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

   Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter ("entities") finns på HTML entities. Några av de tillgängliga tecknen är:

   TeckenbeskrivningDu skriverDu får
   Tecknet &&amp;&
   Större än&gt;>
   Mindre än&lt;<
   Citationstecken&quot;"
  • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • anorectic:
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><br><br />

   Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiv på webbplatsen.

   För mer information, se W3C:s HTML-specifikation eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.

   TaggbeskrivningDu skriverDu får
   Ankare används för att skapa länkar till andra sidor.<a href="https://archive.studio44.se">Studio 44</a>Studio 44
   Betonat/kursivt<em>Betonat/kursivt</em>Betonat/kursivt
   Stark<strong>Stark</strong>Stark
   Citerat<cite>Citerat</cite>Citerat
   Kodad text som används för att visa programkällkod.<code>Kodat</code>Kodat
   Onumrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
   • Första posten
   • Andra posten
   Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
   1. Första posten
   2. Andra posten
   Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen.<dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionen</dd> </dl>
   Första termen
   Första definitionen
   Andra termen
   Andra definitionen
   Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla kompatibiliteten med XHTML 1.0.Text med <br />radbrytningText med
   radbrytning
   Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla kompatibiliteten med XHTML 1.0.Text med <br />radbrytningText med
   radbrytning

   De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

   Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter ("entities") finns på HTML entities. Några av de tillgängliga tecknen är:

   TeckenbeskrivningDu skriverDu får
   Tecknet &&amp;&
   Större än&gt;>
   Mindre än&lt;<
   Citationstecken&quot;"
  • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
Pils Design