WORK IN PROGRESS

WORK IN PROGRESS
Projektrummet: 
N o W a s t e C o o k i n g
12 november - 29 november
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm

Vernissage 12e november kl 17.00 - 20.00
med No-Waste-Cooking aktion av Andrea Hvistendahl

FEST!!! 20e november kl 19.00 - 01.00
med No-Waste-Cooking aktion av Andrea Hvistendahl

Paneldiskussion: Mat-klimat onsdag 25 nov. 18.00-20.00
Hvistendahl lagar mat live onsdag, fredag, lördag och söndagar

Galleriet

Work in progress

Studio 44 Stockholm

Work in progress - Ett pågående arbete.

Work in progress är Studio 44as medlemsutställning 2009.
-Ett utsnitt av den samtida konsten i Stockholm.

Agneta Björklund
Jannike Brantås
Michael Ellburg
Rikard Fåhraeus
Emma Hammarén
Ingela Hamrin
Andrea Hvistendahl
Susanne Högdahl Holm
Andrea Hösel
Monika Masser
Monica Melin
Pontus Raud
Meggi Sandell
Ylva Sanner
Erik Wijkström
Lillemor Boman Carlén

Verk som knappt har hunnit torka, stelna, svalna. Utan några tvingande temata eller kurerade överbyggnader som sätter agendan för tolkningsutrymme. Utställningen erbjuder en möjlighet för betraktaren att tjuvkika in i flera möjliga framtider. Vart är dessa konstnärskap på väg? Vad är det som kokar och puttrar bakom lyckta dörrar?

Medlemmarna i Studio 44 visar var de befinner sig i sitt konstnärliga arbete just nu. Ett utsnitt i tiden. Några verk utplockade ur det enskilda konstnärskapet och sammanförda med andra i tre veckor under ett gemensamt namn. Olika världar, strävanden, viljor och förhoppningar kraschar in i varandra. En vilja att släppa ut de senaste verken i verkligheten. Några konstnärskap kretsar mera uttryckligt runt frågeställningen om just Work - Arbete och Progress - Framåtskridande.

För de flesta konstnärer sker den största delen av arbetet i ensamhet. En ständigt pågående process som under tiden genererar konst. Samtidigt pågår också för de flesta konstnärer en kamp för att hålla sig ekonomiskt flytande.

Alla vet att konstens främsta uppgift inte är att generera dyra objekt som kan bringa välstånd åt producenten. Att ständigt försöka få den ekonomiska verkligheten med hyror och mat för dagen att gå ihop med sitt konstnärliga arbete är en påverkan som sätter djupa spår.

Framåtskridande verkar förutsätta att man kan uppnå något bättre. Kanske rent av att det finns en tänkt utopisk framtid. Men i förhållande till konst kan det kännas olustigt, för att inte säga förlegat, att tala i de termerna. Så vad återstår? Kan man sätta ett likhetstecken mellan framåtskridande och förändring? För de flesta handlar det kanske mest om personligt framåtskridande. Men föreställningen om Framåtskridandet är ändå en stark samhällelig och politisk drivkraft. Även om man inte alltid vet vad som är "det bättre" så finns viljan att försöka uppnå detta något.

Så kan man som betraktare med säkerhet veta att man får ut något "bra" ur en sådan samling. Naturligtvis. Utställningen är full av bra konstverk. Men helheten då? Finns det något som knyter samman alla dessa verk till något större än enskildheterna? En intressant aspekt av det mänskliga psyket är att det finner mönster överallt, både där de finns och där de inte finns. Med andra ord kan en intresserad betraktare utan problem finna de intressanta sambanden själv. För samband är intressanta, vare sig de är kurerade och prefabricerade eller inte. Utställningen är inte en uttalad protest mot hårt kurerade och styrda utställningar men möjligen ett resultat av ett behov. Behovet av friare tyglar. Nyfikenheten inför oväntade möten.

Kanske är det intressantaste resultatet det som uppstår efteråt.
Synergieffekterna. The butterfly-effect.

N o W a s t e C o o k i n g

Studio 44 Stockholm

God handling smakar gott!

Konstnär, matlagare & projektledare: Andrea Hvistendahl

”No Waste Cooking” är en aktion och installation. Den visas på det konstnärsdrivna galleriet Studio44 i Stockholm som del av grupputställningen WIP ”Work In Progress” 12-29 november, samt delaktig i ”European week for waste reduction”.

Livsmedelskedjan står för en fjärdedel av vår totala klimatpåverkan. Från svenska hushåll slängs 900 000 ton mat per år. Koldioxidekvivalent-nivån motsvarar de årliga utsläppen av cirka 700 000 svenska medelbilar. Hela 57 % av den mat som slängs är onödigt matavfall!

”No Waste Cooking” är en pågående process där byggmaterialet ”blivande sopor” inhämtas regelbundet i samarbete med några matbutiker. Fullt ätbar och fräsch mat som inte längre går att säljas i butik tillagas på plats i gallerirummet till trevliga maträtter och serveras gratis till besökarna. Mat och energi i kroppar skapas istället för sopor och koldioxidutsläpp. Även förpackningsmaterialet används i tillverkningen av konstobjekt under utställningens gång.

Matintresset är enormt i Sverige. Trots rapporter om matberg och att ekologiskt och närodlad mat blir allt populärare, drunknar lätt helhetstanken kring mathanteringen. Är det ett slöseri att kunna välja mellan 10 likartade varor i butiken och ständigt ha ett överflöd av mat? Bär vi på uråldriga instinkter att bunkra mat? Har vi slutat använda våra sinnen vad det gäller sista datum rekommendationerna på matvaror? Är rädsla som myndigheter och industrin odlat hos oss för att äta gammal mat berättigat i förhållande till den klimatpåverkan den resulterar i?
”No Waste Cooking” vill skapa debatt och handlar inte bara om hållbar utveckling utan vill vända negativa processer till något konstruktivt, fysiskt, tankemässigt och gott. Vansinnet i att slänga mat har varit högaktuellt i medierna en tid. ”No Waste Cooking konkretiserar frågan och talar direkt till våra sinnen.

Vad kan matproducenter, återförsäljare, konsumenter och samhällsplanerare göra annorlunda? Paneldiskussion anordnas med forskarna Carl Yngfalk och Björn Frostell för att reda ut begreppen vad gäller datummärkningen och matens klimatpåverkan samt ger råd inför framtidens mathantering.

Det finns inte en m2 på hela jorden som vi människor inte påverkat. Vi vet att ”vi blir det vi äter” på samma sätt matar jorden oss med det vi stoppar in i den; cykliskt. Projektet stödjer miljörörelsen ”Cradle to Cradle” och visar deras film WAST=FOOD i galleriet.

Stadsmissionens kommer att bjuds in till måltider. Stort TACK till: Karin Sundström, ICA Supermarket Folkum, Mosebacke, ICA nära Hornsgatan & Cajsa Warg, KompostCenter, Stellata miljöförpackningar m.fl.

Låt även Dina ”matsopor ” omvandlas hos No Waste Cooking, Välkommen!

kontakt: hvistendahl@bostream.nu 070-715 78 24

No Waste Cooking bjuder in till paneldiskussion:

MAT & KLIMAT

Onsdagen den 25 november klockan 18.00-20.00
Galleri Studio 44, Tjärhovsgatan 44

”Hur får vi slut på matslöseriet?”

”Varför vågar vi inte lita på våra egna sinnen och avgöra vad som är ätbart utan istället stirrar oss blinda på ett av industrin uppsatt datum?”

”Hur mycket energi går egentligen åt till min mat och mina sopor?”

Under arbetet med aktionen och installationen ”No Waste Cooking” har en rad frågor väckts kring konsumtionsmönster och hur vi hanterar jordens resurser. För att söka svar har ”No Waste Cooking” bjudit in två experter till en diskussion den 25 november.

Deltagare:

  • Carl Yngfalk: doktorand vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms Universitet som forskar om maktstrukturer inom livsmedelsmarknaden och hur olika grupper förhåller sig ”freshness” i livsmedel samt datummärkning.
  • Björn Frostell: docent i Industriell Ekologi på KTH, forskar bl.a. i samhällets omsättning av material och energi, och kommer att berätta om den nya internetbaserade tjänsten ECO RUNNER där individen kan räkna ut energiåtgången för sin livsstil (transporter, boende, mat med mera), som lanseras i vår.
  • Magnus Hedenmark presenterar miljörörelsen ”Cradle to Cradle”.
  • Andrea Hvistendahl: konstnär, matlagare & projektledare för ”No Waste Cooking”
  • Karin Sundström: moderator & journalist


”No Waste Cooking” bjuder på mat lagad av ratade varor och samtal!

Fri entré – Hjärtligt Välkomna!

No Waste Cooking är delaktig i ”European week for waste reduction” 21- 29 nov.
 

Pils Design