Women on the Line

Women on the Line, A.I.R. Gallery, New York
Projektrummet: 
OTHER FREQUENCIES ..... (beyond the veil) ....
13 januari - 5 februari
Women on the Line, A.I.R. Gallery
A.I.R. GALLERY, NEW YORK

Vernissage fredag 13 januari kl 18-22
Invigning med bl.a. Mari Rantanen.
Välkommen!

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.

Öppettider: torsdag– fredag 12–18, lördag – söndag 12–17.

Galleriet (for English, please scroll down)

Women on the Line

A.I.R. Gallery möter Studio 44

Susan Bee, Daria Dorosh, Yvette Drury Dubinsky, Maxine Henryson, Carolyn Martin, Louise McCagg, Jay Moorthyz, Sylvia Netzer, Ann Pachner, Kathleen Schneider, Joan Snitzer, Susan Stainman, Erica Stoller, Nancy Storrow, Jane Swavely, Julia Westerbeke

Curator: Joan Snitzer
 

ARTIST TALK

lördag 14 januari kl. 15

  • The History of A.I.R. Gallery and the Women’s artist movement in New York, 1972 by Joan Snitzer
  • About the exhibition and A.I.R. Gallery, by Jane Swavely

13 januari - 5 februari, 2017

Women on the Line utforskar de formella och metaforiska innebörderna av det engelska ordet ”lines” (linjer). Att hävda att någon eller något är "on the line” innebär att samtidigt bekräfta såväl denna person eller företeelses utsatthet som dess nödvändighet.

Denna metafor är särskilt karakteristisk för konstnärerna från A.I.R. Gallery, vars 45-åriga uppdrag alltid har varit att stödja en demografi av konstnärer, vars arbeten varit systematiskt underrepresenterade och obekräftade bland konstkritiker.
Dessa konstnärers feministiska drivkrafter och krav har byggts in i galleriets struktur och fortsätter att kontinuerligt utvecklas genom medlemmarnas konstnärliga praktiker.

Än idag skapar en del av konstnärerna från A.I.R tydligt feministiska projekt medan andra förhåller sig till feminism på en mer abstrakt nivå. Avsikten är inte att identifiera något essentiellt kvinnligt skapande; snarare visar utställningen Women on the Line hur nutida feministiska konstnärer belyser kvinnliga konstnärers angelägenheter genom formella och känsloladdade metoder.

Women on the Line avslutar ett utbytesprojekt mellan kvinnliga konstnärer från två konstnärsdrivna gallerier: A.I.R. Gallery i New York respektive Studio 44 i Stockholm. Another Nature hade stöd från IASPIS och visades i New York i februari/mars 2016 på A.I.R. Gallery. Bägge utställningarna undersöker på olika sätt förutsättningarna för den kvinnliga konstnärliga praktiken i USA respektive Sverige.
 

Line
[laɪn] SUBSTANTIV
a) linje, streck b) kontur, grundlinje, linje c) linje i handen o.d., rynka, fåra d) strimma; linje i tv-bild gräns[linje] <cross the line into Canada>
a) lina; [met]rev; [kläd]streck; mätlina b) elektr. el. tele. ledning, kabel, tråd <telephone lines>, linje äv. bolag <a bus line>, rutt; järnv. linje <the train stopped on (ute på) the line>, bana, spår i skrift
a) rad <page 10 line 5, drop (skriv) me a line, read between the lines>; vers[rad] b)teat., vanl. pl.
Källa: Nationalencyklopedin; www.ne.se

Projektledare

Andréea Hösel

Information, Stockholm:

Annica Einarson annica.einarson@ownit.nu
Anna Stina Rehnström annastina.rehnstrom@gmail.com

-----------

Women on the Line
A.I.R. Gallery meets Studio 44

Curated by Joan Snitzer
January 13 - February 5, 2017

Women on the Line explores the formal and metaphorical implications of lines. To suggest that someone or something is “on the line” is to acknowledge both its vulnerability and necessity.

This metaphor is particularly potent for the artists of A.I.R. Gallery, whose 45-year old mission has always been to support a demographic of artists whose work has been systematically underrepresented and critically under-recognized. Their feminist desires and demands have been embedded into the structure of the gallery and continue to unfold in their artistic practices. To this day, some A.I.R. artists explicitly create feminist projects while others address feminism in more abstract modes. The intent is not to identify an essentializing femininity; rather, the exhibition demonstrates how feminist artists today are furthering women artists’ concerns through formal and emotive techniques.

Projektrummet

O T H E R    F R E Q U E N C I E S 
...... (beyond the veil) .......

GERALDINE HUDSON & PER ÅHLUND

For the past year artists Geraldine Hudson and Per Åhlund have been exploring the human fascination of communicating with the dead.

Taking into consideration the popular 19th century practice of seances, the discourse regarding acceptance of death as an existential state and the practice of death rituals throughout different time periods and cultures.
Using analogue photography and sound recording as base material, this project has resulted in a piece to be presented in three parts.
The first part, manifesting as an installation, shall be unveiled on Friday 13th of January in the Project Room of Studio 44.

During the exhibition two 'Death Salons' are taking place. These are to be open discussion groups regarding the philosophical and emotional implications  of death.

This exhibition was made possible with support from Stockholm Stad.

BilagorStorlek
womenontheline_pr2.pdf370.98 kB
Pils Design