Veterans of foreign wars - Two change: Suspension of disbelief

Veterans of foreign wars
Projektrummet: 
Two change: Suspension of disbelief
20 augusti - 6 september
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Galleriet

Veterans of foreign wars

Cecilia Aaro
Matilda Fahlsten

Studio 44 Stockholm

Med hjälp av två spinnkörtlar fästs kokongen vid en spretig kvist och sedan snor larven sig runt i ett regelbundet mönster samtidigt som den spinner tråd. Kokongen byggs upp inifrån.

Det finns många beröringspunkter i våra konstnärliga uttryck som gjort det naturligt att inleda ett samarbete. I vår bildvärld har ofta funnits en lockande yta med en mörk, mystisk underton. Genom samarbetet har vi drivit och förstärk detta uttryck.

I utställningen VETERANS OF FOREIGN WARS visar vi två skulpturer som har sin utgångspunkt i små kinesiska lackaskar. Uppförstorade med gåtfulla berättelser på utsidorna blir de båda skulpturerna mystiska bärare av minnen och känslor som projiceras på väggarna i form av stora geometriska broderier.

Projektrummet

Suspension of disbelief

Debora Elgeholm

Född 1976 bor och verkar i Stockholm
2004 -2006 Mastersexamen i fotografi från Fotohögskolan vid Göteborgs
Universitet.

Studio 44 Stockholm

”…I essäfilmen Suspension of Disbelief sammanvävs Elgeholms resa till Tjernobyl och hennes sökande efter malört med Tarkovskijs film Stalker. Den gemensamma nämnaren är benägenheten att vilja tro – på samband och enkla lösningar, på att händelser har en förutbestämd mening, eller på att det finns en plats som får våra innersta önskningar att uppfyllas…”
Samtidigt visas Debora Elgeholms senaste verk "Åttahundratusen ljusår härifrån" i Twochange´s showroom, Gotlandsgatan 67 mellan kl 17 – 22 dagligen.

Pils Design