Valand och Högskolan för fotografi: Svindlande höjder

Valand och Högskolan för fotografi: Svindlande höjder
25 maj - 11 juni
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholmm, Valand

SVINDLANDE HÖJDER
Studio 44 välkomnar avgångsstudenterna från Valands konsthögskola.
* Visas i samarbete med Högskolan för fotografi som genom Centrum för fotografi.

Magisterstudenterna på Konsthögskolan Valand i Göteborg har under våren visat sina separatutställningar på Valands Galleri Rotor. I maj ställer de ut gemensamt på Studio 44 i Stockholm och på Göteborgs Konsthall som en avslutning men också som ett avstamp mot det som väntar. Att göra en utställning i Stockholm är ett tillfälle att möta en ny publik som inte tidigare känner till deras arbeten

Signifikativt för de 12 studenterna är det breda spektrum av gestaltande, estetik och problematik som de arbetar med. De unga konstnärerna belyser på olika sätt, specifika fenomen i samtiden. Det handlar om makt, skönhet, upprättande- eller nedbrytande av strukturer, perception, gränsdragningar och poesi.
Studenterna har i samband med sitt sista år gett ut en katalog som ger en ytterligare inblick i de enskilda konstnärskapen. I katalogen presenteras varje student med bilder och en text skriven av Bryndis Snæbjornsdottir.

ISABELLE ANDERSSON
ÅBI BERGLUND
MALIN BRYNTESSON
DANIEL DAHL
MALENA JOHANSSON
MARIA KARLSSON
SIGRID WALLSKOG
FRIDA YNGSTRÖM
STINA ÖSTBERG
KATARINA LUNDGREN
KATRINE PERSSON
ATTILA LASZLO URBAN

Isabelle Andersson

Studio 44 Stockholm

Där händer arbetar

(Var bor meningsfullheten?)

Isabelle Anderssons arbete utgår sällan från en förutbestämd frågeställning, arbetsmetoden bygger på att våga lita till intuitionen och följa arbetets gång. Materialval och form blir viktiga igångsättare inför den konstnärliga processen. Hennes arbete är inte uttalat politiskt utan rör sig i en mer poetiskt berättande sfär där tecknandet och måleriet sätts i centrum. Hon värjer sig från reifikation och lägger istället vikt vid måleriets problematik som...

Läs fortsättning >>

www.isabelleandersson.se

Daniel Dahl 

Studio 44 Stockholm

Malena Johansson

Studio 44 Stockholm

Oskarp

Malena Johansson arbetar med skulpturer, objekt och installationer. Flera av hennes verk handlar om perspektivförskjutningar och synvillor där hon skapar ett glapp i betraktarens seende, ett ögonblick av osäkerhet, frånvaro av kontakt. Hennes verk är lågmälda i vita nyanser. Med precisa ingrepp förändrar Malena Johansson den omgivande miljön: ett stolsben smälter samman med golvlisten, man ser delar av en stolsryggs relief i en vägg, en fog i en vägg som har spruckit. Hon utgår från vardagliga föremål och gör så små förändringar att betraktaren ser förändringen men blir osäker på om den verkligen existerar.

www.malenajohansson.se

Katarina Lundgren

Studio 44 Stockholm

En balanserande sten

Oskar berättade för mig om en balanserande sten. Det var på vägen hem från en Grisslehamnsresa som han såg den på ett kalhygge några mil söder om Norrtälje. I mitten av kalhygget står en högstubbe, en stubbe som är kapad tre meter upp längs stammen och på toppen balanserar en stor sten. Vi hade pratat om stenen tidigare, om hur absurt det verkade. Oskar som jobbar inom parkförvaltningen hade hört talas om den genom Matte som känner nån på Norrtäljeförvaltningen.
Ryktet säger att stenen är en älgfälla. Till våren när det blir dags för älgarna att fälla sina horn, ska älgen gnugga hornen mot stammen och helt enkelt få stenen i huvudet. Då är det dags för stenplaceraren att inkassera middagen.

www.katarinalundgren.com

Katrine Persson

Studio 44 Stockholm

Horror Vacui

Katrine Persson visar på Studio44 installationen Horror Vacui bestående av ett stereoskop utplacerat på ett podium. I stereoskopet visas ett tredimensionellt fotografi. Motivet är ett miniatyrsceneri som föreställer en vägg i gallerirummet. I fotografiet har någonting förändrats; någonting ytterligare har blivit tillfört. Vad är det vi ser? Är detta subjektets illusioner av verkligheten och/eller en konstnärlig metafiktiv kommentar till verklighetsbegreppet?

Stereoskopet är ett enkelt optiskt instrument med vilket man kan se en tredimensionell bild. Det första stereoskopet uppfanns av Sir Charles Wheatstone 1838. Då användes teckningar. Runt 1850 kom de första fotografiska stereoskopen. 

Attila Laszlo Urban

Studio 44 Stockholm

The Breadeater

Attila Urbán arbetar med vanliga fenomen i populärkulturen. Han använder ofta sin kunskap och erfarenhet av migration både för att formalisera och konceptualisera sina verk, balanserande på den smala gränsen mellan exotica och folkkonst å ena sidan och de sköna konsterna å den andra. Detta är något som är oerhört svårt att behärska, men Attila Urban lyckas, till synes så lättvindigt att vi lockas in i hans värld utan att tveka. Han använder ofta performance under arbetsprocessen, och dokumentationen av denna kontextualiseras sedan i en formell gallerimiljö. Spontanitet och humor finns ofta närvarande i hans arbete, de bidrar till att göra verken tillgängliga och överrumplar oss i det kritiska ögonblicket då vi slutar se på konst.

Läs mer...

www.attilaurban.com 

Sigrid Wallskog

Studio 44 Stockholm

Frida Yngström

Studio 44 Stockholm

Spill

Stina Östberg

Studio 44 Stockholm

På Studio44 visar jag väven "Visual Work/Abstract Art" Förlaga till väven är ett fotografi från Kazimir Malevitjs utställning "Last Futurist Exhibition" 1915 i St Petersburg.

www.stinaostberg.com

 

Pils Design