Utställning med polsk-svenskt projekt på Studio 44

Design för frihet – frihet i design
30 augusti - 15 september
The Orange Alternative, The Dwarves' Revolution, 1980s
Opening, Design för frihet – frihet i design
Opening, Design för frihet – frihet i design
Studio 44 Stockholm
Opening, Design för frihet – frihet i design
Twożywo, Our Lady of Matter, 2005
Grzegorz Laszuk, Ragazzo dell'Europa, 2007
Hakobo, Urban Ecologies, 2011
Design för frihet – frihet i design
Opening, Design för frihet – frihet i design
Design för frihet Studio 44 Stockholm Fot. Gabriela Huk
Opening, Design för frihet – frihet i design
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm

Studio 44 har glädjen att bjuda in Polska institutet och STGU som visar utställningen "Design för frihet – frihet i design".
Vernissage torsdag 30 augusti 2012 kl 18-21.30
Program
Välkommen!

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.

OBS! Ovanliga öppettider:
tisdag – fredag 12–18
lördag – söndag 12–16.

Utställning med polsk-svenskt projekt på Studio 44

Studio 44 Stockholm

Design för frihet – frihet i design, presenterar och reflekterar över den polska grafiska formgivningens komplicerade nutid och historia i relation till det pågående politiska systemskiftet. Allt detta mot bakgrund av de överraskande och inte alls självklara parallellerna med den svenska grafiska formgivningen, som på ytan kan tyckas skilja sig helt från den polska.

Utställningen visar polsk grafisk design från de senaste trettio åren, en period av stora förändringar i polsk politik, ekonomi och samhälle. Idén är att visa hur formgivningen speglar dessa förändringar och deltar aktivt i dem. Utgångspunkten är tesen att grafisk design alltid är inblandad i diskursen om makt och motstånd. Utställningen visar ett brett spektrum av polsk visuell kultur från de senaste trettio åren, från Solidaritet-rörelsens underjordiska trycksaker, den inhemska reklamen på 90-talet, till de konstnärliga och mer raffinerade projekten från de senaste tio åren.

Samtidigt visas en mindre utställning med svensk design som är utformad i samarbete med de svenska curatorerna Sara Kaaman och Martin Falck från Studio SM. De verk som visas där går in i en dialog med de polska och visar på överraskande förbindelser mellan politiskt engagerad design i länder med diametralt motsatt politisk historia och nutid.

Utställningen tar även tillvara på den speciella plats där den visas: Studio 44 är en av flera verksamheter som ryms i Kapsylen, ett hus vars aktivisttradition med bland annat tryckeri och tidningsutgivning sträcker sig tillbaka till 70-talet. Polska underjordiskt producerade trycksaker som deltagit i den politiska kampen kommer alltså att visas i det som varit en av alternativkulturens viktigaste platser i Stockholm.

Design för frihet- frihet i design är en del av ett projekt för att bygga upp ett långvarigt polsk-svenskt samarbete inom grafisk formgivning. Under utställningstiden ordnas föreläsningar för designstudenter och allmänheten, debatter med deltagare från Polen och Sverige, en workshop i tryck på gamla tryckpressar och curatorsvisningar.

Läs mer

Se också:
http://www.design-freedom.pl/sv/?lang=sv

Programpunkter under utställningen

31.08.2012 fredag
17.00-21.00 Studio44
Curatorsvisning av utställningen

1.09.2012 lördag
15.00-17.00 Studio44
Paneldiskussion: ”Affischkonsten idag, dess nuläge och syfte”
Affischkonsten idag, både i Polen och i andra västländer, skiljer sig diametralt från 1950- och 60-talens polska affischkonst som fortfarande är en utgångspunkt för många. De inbjudna gästerna diskuterar om myten om den polska affischskolan och också om affischens nutida former: aktivistaffischer, exklusiva samlarobjekt, internetaffischer, globala marknadsföringsinstrument, egenpublicerade affischer, klubbaffischer med låg upplaga.
Deltagare: Carl Johan de Geer, Nina Beckmann, Grzegorz Laszuk, Jacek Mrowczyk

17.30-19.30 Studio44
Paneldiskussion: ”Politiskt engagerad design och grafisk aktivism”
Kan design vara ett användbart och effektivt verktyg för politisk och social förändring eller tjänar den bara näringslivet i det nyliberala systemet? Vad innebar grafisk aktivism under kommunisttidens censur, och vad innebär den i en verklighet med demokrati och fri marknad? De inbjudna gästerna diskuterar om politiskt engagerad design, underifrånkommande designinitiativ, icke-professionell design, hantverk och handgjort i nutida formgivning och nya betydelser för gör-det-själv-begreppet.
Deltagare: Sara Telemanm, Andreas Berg, Piotr Rypson, Agata Nowotny

8.09.2012 lördag
18.00 Studio44
Filmvisning - ”Beats of Freedom”
En berättelse om socialt och politiskt engagerad rockmusik i det kommunistiska Polen.

14.09.2012 fredag
14.00-18.00 Studio44
Fajne Chłopaki - tryckworkshop
En unik polsk workshop i trycktekniker användbara för projekt som förenar hipstertrender med populärkulturell grafik från det socialistiska Polen.

15.09.2012 lördag
14.00-18.00 Studio44
Fajne Chłopaki - tryckworkshop

18.00-21.00 Studio44
Finissage

Håll dig uppdaterad och se hemsidan för ev ändringar av enskilda programpunkter under utställningen.
 


Arrangör: Polska föreningen för grafiska designer - STGU http://stgu.pl
Curatorer: Agata Szydłowska, Rene Wawrzkiewicz
Samarbetande curatorer: Sara Kaaman, Martin Falck Studio S/M http://www.studio-sm.se
Medarrangörer:
Studio 44 http://www.studio44.se, Polska institutet i Stockholm http://www.polskainstitutet.se
Stöd: Adam Mickiewiczinstitutet i Warszawa: http://www.iam.pl/pl

Tidigare upplagor av projektet: http://www.design-freedom.pl/berlin_en/
augusti/september 2011: Berlin, galleri Made My Day
oktober 2011: Tokyo, Claska.

Information: Sara Kaaman 0704-268946, Martin Falck info@studio-sm.se

BilagorStorlek
design_for_frihet_hela_programmet.pdf205.22 kB
Pils Design