"Survival of the Fittest " - Concerning Circumstances

"Survival of the Fittest " - Concerning Circumstances
1 november - 23 november
Studio 44 Stockholm-"Survival of the Fittest "
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm- tal av Jannike Brantås
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm

Studio 44 Stockholm

Vernissage 1 november 18 - 20 + Bar - 22
Utställningen pågår t o m 23 november 

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm hitta hit.
Öppettider ons - fre 12 - 18, lö - sö 12- 16.

Facebook event
https://www.facebook.com/events/537268783022495/

Galleri och Projektrum

"Survival of the Fittest"- Concerning Circumstances

Konstnärer:
Debora Elgeholm - Emma - Lina Ericson
Stefan Forss - Monika Masser
Emma Hammarén - Joel Hurlburt
Katarina Klingspor-Ekelund - Inger Bergström
akcg/Anna Kindgren och Carina Gunnars - Monica Melin
Trial and Error/ Po Hagström & Janna Holmstedt
Andrea Hvistendahl
Zhenchen Liu samt
 
Tidigare och Nuvarande Medlemmar i Studio44

Grace & Wit
Ett bildspel över tio års av utställningar,föreläsningar, samtal, performances och andra händelser. Producerat av Kenneth Pils.

Lounge Studio44
med Affischverk med nuvarande medlemmmars konst och
kataloger, manualer och papers visande medlemmars extensiva utställningsverksamhet.

 

Jannike Brantås, curator
Susanne Högdahl Holm, assisterande curator

Program:

"No Waste Cooking"
En performativ aktion med kulinarisk finess av butikernas ratade matvaror och en diskussion kring, matglädje, konsumtion, produktion och våra faktiska livsbetingelser.
Konstnär: Andrea Hvistendahl i ett konstnärligt samarbete med konstnären Lotte Nilsson Välima.
Öppettider: fre - sön.

Samtal med inbjudna och konstnärer. 
”Survival of the Fittest” – Concerning Circumstances
  
9 november 2013 på Studio44, Stockholm
Artist talk och Samtal under temat:

Minne, Fiktion och den Elastiska konsten

Program 13.00 – 19.00- No Waste Cooking öppet från 12.00 – 18.00
Tiderna är ungefärliga och med reservation för ändringar

13.30  Rundvandring i utställningen

14.00  Jeny Rengman om sin diktbok Huset

14.30  Janna Holmstedt om Minnesteknologier. (På engelska)

15.00  Paus

15.15  Emma Göransson om Maktstrukturer och konstnärliga
          forskningsprocesser

16.00  Susanne Högdahl Holm om Brecht och att bygga ett hem i litteraturen

16.30  Sven-Olov Wallenstein om det utvidgade fältet och var
          dess glömda berättelser finns och vad deras uppdrag är idag

17.00  Åsa Elieson om karaktärsdrivet berättande. Om Samson Lasko,
          Barkman och May Woodhouse.

17.30  Samtal med medverkande kring minnets och glömskans funktion    
           i arbetet med fiktionen samt den Elastiska konstens yttersta
           gräns. Vad sätter gränserna idag? Fiktionens funktion/uppgift  
           idag i morgon? Platsens och det konstnärliga språkets eventuella
           betydelse för fiktionen.
           Moderator: Susanne Högdahl Holm

18.30  Liten Bar – 20.00
     

VÄLKOMNA!!

”Survival of the Fittest” – Concerning Circumstances

”Survival of the Fittest” Initierades för att fira Studio44s tio år som konstnärsinitiativ. Vi vill spegla många år av konstnärlig verksamhet och samtidigt vända blicken mot framtiden.

En bakgrund:

Tid, minne och representation är tre av många fenomen som refererar till konstnärliga processer och till mänskligt liv. De tre är svårhanterliga begrepp i en människas liv.
Hur kan ett liv beskrivas eller definieras? Vi kan inte göra det i helhet, bara fragmentariskt. Men vi håller ständigt på att processa dessa elementa – som konstnärer och som människor.

I år firar vi att Studio44 varit verksamt i Stockholms kulturliv; i kulturlivet över huvud taget i tio år. En prestation som heter duga, att med ett jävlar anamma hålla samman ett aktivt utställningsarbete, trots allt.
Vi vill fira dessa tio år med en utställning där blickar kan riktas åt olika håll, bakåt, åt sidorna och framåt medan vi glider genom tidsrummen med våra liv under förändring. Vi har olika referenser när vi är betraktare och när vi arbetar som konstnärer. Processerna ser olika ut och vad minns vi av arbetet med verken, vad minns vi som betraktare av de verk vi såg för sju år sedan eller igår?

Vi curatorer har bjudit in verk som tidigare visats i utställningar på Studio44, fem av dessa inbjudna har i sin tur bjudit in fem av våra nuvarande medlemmar till ”samspråk”. Utöver dessa samspråk är två konstnärer och en konstnärsduo inbjudna. I ett bildspel Grace and Wit kommer bilddokumentation från åren som gått att visas och i en Lounge kommer nuvarande medlemmars verksamhet att presenteras genom kataloger, manualer, papers och annan dokumentation.
Anledningen till alla dessa inbjudna är att de visar på delar av den bredd och delar av det djup bland teman och frågeställningar som Studio44 ägnat uppmärksamhet och frågor. Självfallet hade andra verk kunnat visas med andra utgångspunkter av andra curatorer. Deltagande verk är valda utifrån en intuitiv känsla inför våra specifika minnen. De frågeställningar och teman som syns i dessa verk är utifrån just denna konstellation.

Så, vad minns vi, hur och varför? Vilka nya frågor kan uppstå då representationerna nu åter möter betraktarens sinnen med hens minne och det som är glömt? Att återblicka är en metod att se framåt

Vi välkomnar till en utställning som ser sig om i världen och blickar in mot den verklighet som konstnärer arbetar i idag och mot konstverken.

Tack alla kollegor som under åren och idag bygger vår verksamhet och den här utställningen.

Väl mött på Studio44 – ”Survival of the Fittest” – Concerning Circumstances


Kontakt:
Jannike Brantås: jannike@twochange.com, +46(0)709 18 46 2
Susanne Högdahl Holm: susanne.hogdahlholm@svebb.se

Pressbilder finns.

Pils Design