Supermarket Art Fair 2011 - Studio 44 medverkar med Karin Häll och Andrea Hösel

Supermarket: Karin Häll och Andrea Hösel
18 februari - 20 februari

Supermarket 2011 - Den internationella konstnärsdriva konstmässan
Kulturhuset, Stockholm, plan 3 och 5.
Öppet: fredag 11-22, lördag 11-20, söndag 11-18

Studio44 på Supermarket

STORYTELLING FROM THE TOP OF MY HEAD

Studio44 representeras på Supermarket Artfair år 2011 av Karin Häll och Andrea Hösel. Utgångspunkten i utställningssiden är en processbaserad flödande berättelse.

Betraktarna kommer att ledas in i en platsspecifik narrativ gestaltning med väggmåleri, objekt och installationer. De enskilda verkens innehåll och kommentarer bildar tillsammans meningar och en ännu okänd historia. Berättelsen tar avstamp i den personliga omgivningen, vandrar vidare till huvudet och ramlar slutligen ner i utställningsrummet.

Installationen gestaltar och väcker frågor om vårt eget, huvudknoppen och de mentala och fysiska möblemang, kaos och ordningar som kan rymmas där.

-----------------------English version--------------------------

Supermarket 2011 - The international artist-run art fair
Kulturhuset, Stockholm, floor 3 and 5.
Open: friday 11-22, saturday 11-20, sunday 11-18

Studio44 is this year beeing represented by Karin Häll and Andréa Hösel.

The startingpoint of the exhibition is a story which is taking shape by individual artworks creating sentences and comments together. It springs from the personal surroundings, works it´s way to the head and finally drops down into the exhibition space.

The installation awakes questions about the closest environment and the state of mind. Mental and physical sets of furniture, chaos and order that can appear there.

-----------------------------------------------------------------

Studio 44 Stockholm at Supermarket art fair  - Karin Häll
"Church village", Karin Häll

Studio 44 Stockholm at Supermarket art fair -Andrea Hösel
"Attracting the working spirit", Andrea Hösel

För mer information:
Andrea Hösel www.andreahosel.com tel 0736940670
Karin Häll www.karinhall.se tel 0707422670

Pils Design