Studio 44 at SUPERMARKET 2013

Studio 44 at SUPERMARKET 2013
15 februari - 17 februari
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Brecht´s library - Susanne Högdahl Holm, photo: Monica Larsson
Brecht´s library - Susanne Högdahl Holm, photo: Monica Larsson
Brecht´s library - Susanne Högdahl Holm, photo: Monica Larsson
Brecht´s library - Susanne Högdahl Holm, photo: Monica Larsson
Brecht´s library - Susanne Högdahl Holm, photo: Monica Larsson
Brecht´s library - Susanne Högdahl Holm, photo: Monica Larsson
Brecht´s library - Susanne Högdahl Holm, photo: Monica Larsson

SUPERMARKET 2013 – Stockholm Independent Art Fair

Kulturhuset in Stockholm
3rd and 5th floor
Kulturhuset, located in the city centre of Stockholm.
Sergels torg 3

Friday 11–22
Saturday 11–20
Sunday 11–18

http://www.supermarketartfair.com

You're most welcome, see you there!

In the Studio 44 stand at Supermarket Independant Art Fair

Susanne Högdahl Holm

Studio 44 Stockholm

Brecht´s library

Stockholm, spring 1940

The work has it´s origin in the list of the books Brecht wanted to bring to Helsinki, when he fled from Stockholm during the second world war. The list is described in Peter Weiss book Die Ästhetiks des Widerstands (Motståndets estetik.). It´s a very detailed list with the names of the publishers, places and years where the single copy of the books wore published. Die Ästhetiks des Widerstands is of cause a novel so if the list is for real or pure fiction and I don´t know. The list of books correspond with some sort of canon for classical literature of mainly male and western European writers.

I`m planning to gather as many as possible of the books on the lists and of the paper in books build small models of tentcamps and other shelter for people at the run. I will apply the models on cardboard boxes, walls or at the floor depending on where the project is showed.   I will also invite people read the books, to bring samples or suggestions of books they wound take with them if they would have to flee. Hopefully the list of books will be updated to reveal a more complex view of urgent texts, by the books people bring to contribute to the list.

The aim of the project is when books literally speaking is transformed   to shelter for needing people to discuss the need of urgent texts and freedom of speech, and the situation for people on the run. In the process copies of books will be turn in to fragment and difficult to read, but the meaning and the processes the texts has wakened will hopefully continuing to influence the people that has taken part in the project.  

 

Svensk text

Brechts bibliotek

Stockholm, våren 1940

Upprinnelsen till projektet Brechts bibliotek är en lista över landsflyktiga böcker, ett kartprojekt med en grupp barn och ett barn som förlorade sitt hem.

Listan över landsflyktiga böcker är de böcker Berthold Brecht i Peter Weiss epos Motståndets estetik ville ha skeppat över till Helsingfors. Han fruktade att även Sverige, dit han flytt undan nazisternas frammarsch, också skulle bli ockuperat och att svenska myndigheter skulle utlämna honom till Tyskland.  Boken är en roman och om denna mycket detaljerade lista är med verkligheten överensstämmande vet jag inte. Listan med böcker motsvarar en form av kanon över mestadels manliga och västerländska klassiker.

Projekt går ut på att jag rekonstruerar Brecht boksamling och av papperet i dessa, bygger jag små modeller av tält och andra enkla nödbostäder. Jag applicerar modellerna i formationer på flyttkartonger, väggar och golv beroende på var projektet visas. Under projektets gång hoppas jag att de som tar del av projektet vill delta genom att bidra med förslag på och exemplar av böcker som är värda att räddas vid en påtvingad landsflykt. Förhoppningsvis kommer dessa förslag rätta till den snedbalans som Brechts boklista är behäftad med. Tanken är att orden i böckerna i bokstavlig mening ska omvandlas till skydd för behövande människor. I processen förstörs förstås böckerna och blir mer eller mindre oläsliga, men meningen med texten lever vidare i alla dem som tagit del av.

Information: Susanne Högdahl Holm, tel 0720- 16 32 96 email susanne.hogdahlholm@svebb.se

Andra medlemmar som deltar under Supermarket 2013 /Other member participation

Åsa Eliassen
Konstnärscentrum Öst
Stockholm
Performance "Golden You" by: Po Hagström and Åsa Elieson
http://www.konstnarscentrum.org/kcost
http://www.supermarketartfair.com/node/2833

Lotte Nilsson-Välimaa
Konstnärernas Hjälpfond
Stockholm
Står vid båset och berättar om verksamheten.
http://www.konstnarernashjalpfond.se/
http://www.supermarketartfair.com/node/3038

Kenneth Pils
microwesten
Berlin / Munich
Deltar som gästkonstnär
http://microwesten.net
http://www.supermarketartfair.com/node/2844

Pils Design