SOUVENIRING FUTURES - Transition

SOUVENIRING FUTURES - Transition
23 januari - 10 februari
SOUVENIRING FUTURES Transition - Studio 44 hos HUUTO
Studio 44 Stockholm. Still, Moving. 2011. Videofilm by Anna Stina Erlandsson
Rikard Fåhraeus. Studio 44 Stockholm
Lotte-Nilsson-Välimaa, Studio 44 Stockholm
Lotte-Nilsson-Välimaa, Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Ola Nilsson
Studio 44 Stockholm
Susanne Högdahl Holm
Studio 44 Stockholm
Michael Ellburg Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Kenneth Pils, Studio 44 Stockholm
Björn Olsén
Jannike Brantås, Studio44,Stockholm
Jannike Brantås, Studio 44 Stockholm
Jannike Brantås, Studio 44 Stockholm
Agneta Bjorklund, Studio 44, Stockholm
Studio 44 Stockholm
Monika Masser, Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Karin Häll, Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Christina Göthesson Studio 44 Stockholm
Christina Göthesson Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
 Anders Lidén - Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Monica Larsson, En annan skog
Monica Larsson, En annan skog
Andrea Hvistendal
Åsa Eliesson. Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm

SOUVENIRING FUTURES – Transition is yet another part of of the cooperation between the artist run Studio44 and Galleria HUUTO. The exhibition takes place in 2013 when Studio44 celebrate its 10th anniversary on the art scene. We proudly present this exhibition where artists from Studio44 are invited to the Galleria HUUTO new big gallery space at Jätkäsaari Makasiini L3.

During November 2012 Galleria HUUTO were our guests in Stockholm with the exhibition “I see”. As a part of this collaborative project we want to build on our common experience, creating new nodes for interaction and reach for a stronger and more open Nordic art scene.

Thematically the exhibition takes hold on the many crossings and the migrations between the two countries; important historic facts of the two countries. The exhibition will both examine the gaze and the possibilities of understanding one another that these experiences have generated. The trip, the act of traveling, the crossing is central in the idea of the coming exhibition. Focusing on the physical and the mental in the in between states that occur when one is transferred from one condition to another. We are then in a future not yet fully experienced, at the same time intensely share the presence of remaining memories.

To acquire a souvenir is an action of the moment; a sitespecific experience. The souvenir is an object aimed for the suitcase connecting the the memory and the present. Just as an interesting exhibition may impress on you a resting memory, the souvenir also bears a hope for the future with which you may think back and recover a memorized image. To objectify or visualize a future is a process well known to the artist. To concretize the possible roads ahead of us, to use symbols with an aim towards the the future, makes us less frightened to participate in an ever changing world.

Welcome!

Välkommen på vernissage på Galleria HUUTO i Helsingfors.
Onsdag den 23 januari kl. 18–20.

Invigningstal av Sveriges ambassadör Anders Lidén

Galleria HUUTO
JÄTKÄSAARI
MAKASIINI L3
Tyynenmerenkatu 6 , 00220 Helsinki

ti–pe 12–18, la–su 12–16
ti–fr 12–18, lö–sö 12–16
tue–fri 12–18, sat–sun 12–16
www.galleriahuuto.net
info@galleriahuuto.net
+358 9 676330

SOUVENIRING FUTURES Transition - Studio 44 hos HUUTO

SOUVENIRING FUTURES – Transition är en del av samarbetsprojektet mellan de konstnärsdrivna Studio 44 och Galleri Huuto, Helsingfors.
Utställningen äger rum under det år Studio 44 firar 10 år på konstscenen då konstnärer från Studio 44 är inbjudna att gästa Finland mellan 23 januari – 9 februari 2013 i Galleri Huutos nya, stora lokal; Jätkäsaari Makasiini L3.
Hösten 2012 gästade Galleri Huuto Studio 44 med utställningen I see.
Som en del av projektet vill vi ta vara på våra gemensamma erfarenheter, bygga nya kontaktytor och verka för en starkare och öppnare nordisk konstscen.

Tematiskt tar utställningen fasta på de många överfarter och förflyttningar mellan länderna som varit en viktig del av Finlands och Sveriges historia. Utställningen undersöker den blick och förståelse för varandra som detta genererat.
Just resan, överfarten, placeras centralt i utställningsidén för att belysa det fysiska och mentala mellanland som uppstår vid en förflyttning mellan två tillstånd. Vi befinner oss då i en ännu inte upplevd framtid samtidigt som minnet av det vi lämnat bakom oss är mycket närvarande.

Införskaffandet av en souvenir är en händelse i nuet, i det på plats upplevda.
Souveniren är ett ting som får plats i resväskan och som kopplar samman just minnet och nuet. På samma sätt som en intressant utställning inpräntar ett minne som blir kvar bär också souveniren på en förhoppning om en framtid i vilken man kan tänka tillbaka och minnas en fabricerad bild. Att objektifiera eller visualisera en framtid är ett arbetssätt som konstnären är väl bekant med. Att konkretisera de möjliga vägar som ligger framför oss, att använda symboler med sikte på framtiden, gör oss mindre rädda att delta i en ständigt föränderlig värld.

Välkommen!

Deltagare:
Agneta Björklund, Lillemor Boman Carlén, Jannike Brantås, Åsa Elieson, Michael Ellburg, Anna Stina Erlandsson, Rikard Fåhraeus, Christina Göthesson, Karin Häll, Susanne Högdahl Holm, Andrea Hvistendahl, Monica Larsson, Monika Masser, Penka Mincheva, Ola Nilsson, Lotte Nilsson-Välimaa, Kenneth Pils, Peter Westman, Björn Olsén

BilagorStorlek
Daily Temporary, a nomadic artistic newspaper, with a mobile complete production for distribution from hand to hand, Authors: Penka Mincheva Peter Westman 20135.68 MB
Pils Design