Ola Nilsson | Rikard Fåhraeus

Ola Nilsson
Projektrummet: 
Rikard Fåhraeus
17 maj - 2 juni
Studio 44 Stockholm, Ola Nilsson
Studio 44, Ola Nilsson
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm Ola Nilsson
Studio 44, Ola Nilsson
Studio 44, Ola Nilsson
Studio 44, Ola Nilsson
Studio 44 Stockholm, Ola Nilsson
Studio 44 Stockholm, Ola Nilsson
Studio 44 Stockholm, Ola Nilsson
Studio 44 Stockholm Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus
Studio 44 Stockholm, Rikard Fåhraeus

Vernissage fredag 17 maj kl 18-22
Välkommen!

Relaterade händelser:

Artistbook release på Rönnells Antikvariat lördag den 25 maj kl 14-16.
Ola Nilsson har release på sin bok Kända och Okända Kroppars Utbredning.

Performance  Rikard Fåhraeus, Måndag 27e Maj kl 18.00

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.
OBS: 18maj-27maj Öppettider 10-18 varje dag. Därefter:
Öppettider: onsdag– fredag 12–18, lördag – söndag 12–16.

Galleriet

Studio 44 Stockholm Ola Nilsson

Ola Nilsson

unreal estate – or seven modes to experience time

Svenska (English version scroll down)
Var och ens uppfattning av verkligheten och den subjektiva tidsupplevelsen kan sägas utgöra navet i denna soloutställning med sju verk av Ola Nilsson.
Verken i utställningen spänner över en tidsperiod på fem år.
Sammantaget lyfter dessa verk gemensamma frågeställningar som belyser helheten i
Ola Nilssons konstnärskap.
Tematiskt rör sig utställningen kring frågor om språk, identitet och kommunikation.
På studio 44 visas installationer, objekt, ljud- och textverk.

Frågeställningar och begrepp i utställningen relaterar till tid och rum på olika sätt:
tidens betydelse för ett fördjupat arbete, strukturers inverkan på vårt medvetande om tid, minnets koppling till tid, men också tidens flyktiga essens och påverkan på rummet där en plats ena stunden kan upptas av en stol för att senare upptas av ett bord.

Förståelsen av tid och tidsbegrepp är intimt knuten till språkets utveckling hos individen. Det handlar om förmågan till delad uppmärksamhet, att kunna hålla flera upplevelser i tankarna, att växla fokus mellan dåtid, nutid och framtid, samt att kunna formulera detta. Genom språk och kommunikation förändras upplevelsen av subjektet till någon som befinner sig i ett sammanhang. Men denna förmåga till delad uppmärksamhet kan också sägas springa ur samma kärna som förmågan att föreställa sig något som inte finns i verkligheten.

Ola Nilsson har de senaste åren visat sina verk och deltagit i projekt på ett flertal konsthallar och gallerier i Sverige och internationellt, bland annat Konsthall C Hökarängen, Kulturhuset Stockholm, Galleri Koh-i-Noor Köpenhamn, Galleria Huuto Helsingfors, Center of Contemporary Art i Tiblisi samt på ArchitectureZA2012 Biennial Festival i Kapstaden.

 

unreal estate – or seven modes to experience time

English
Each person's perception of reality and the subjective experience of time can be said to be the hub of this solo exhibition of seven works by Ola Nilsson. The works in the exhibition span a period of five years. These works highlight common issues that illustrate the wider picture of Ola Nilsson's oeuvre. Thematically, the exhibition touches on issues of language, identity and communication.
The exhibition at Studio 44 includes installations, objects, and audio- and textart.

Issues and concepts in the exhibition relate to time and space in different ways: time’s significance in the creative enhanced process, the impact of structures on our awareness of time, the relation between time and memory, but also tomorrow's fluid essence and impact on a room which can at one moment be filled by a chair, only to later be occupied by a table.

The understanding of time and concepts of time are intimately linked to language development within the individual. It is about the ability to divide one's attention and to keep several experiences in one's mind, to switch focus between past, present and future, and to be able to formulate this. Through language and communication the experience of the subject transforms into a person in a context. But this ability to divide attention can also be said to originate from the same basis as the ability to imagine something that does not exist in reality.

In recent years Ola Nilsson has exhibited his works and participated in projects at several galleries in Sweden and internationally, including Konsthall C Hökarängen, Kulturhuset Stockholm, Gallery Koh-i-Noor Copenhagen, Galleria Huuto Helsinki, The Center of Contemporary Art in Tbilisi and at ArchitectureZA2012 Biennial Festival in Cape Town.

 

Information: Ola Nilsson, 070-747 77 41, olarne@hotmail.com

Projektrummet

Studio 44 Stockholm Rikard Fåhraeus

Rikard Fåhraeus

FRIVÄRD

Frihet och  Värde.
Två begrepp av stor betydelse. Deras inbördes relation och den påverkan de har på våra liv och de livsval vi gör.

Ett processbaserat verk.
100 dagar; 60 dagar fram till vernissage. 10 dagar i galleriet. Sen 30 dagar till nästa steg.
Retrospektivt; 45 år av skapande, samlande, levande.
Prospektivt; Vad behöver man ta med sig in i framtiden?

Allt jag äger och har kommer att finnas på galleriet. Allt skall bort. Allt kommer att ingå i en värdeprocess och säljas, ges bort eller slängas.
Den 27e maj fyller jag 45 år, då skall allt vara borta och jag avslutar med en perfomance kl 18.00.
Mellan den 28e maj och 2a juni finns endast dokumentation av resultatet kvar i galleriet.
Den 1a juli påbörjar jag min resa österut i del två av projektet som handlar om Frihet och Värde. 

I Studio44:as projektrum. 17/5 – 2/6,  den vita kuben på 100 kubikmeter. 

Läs hela texten >>

Länk till artikel i Mitt I Södermalm om projektet (sid10) >>
Länk till P4 Radio Stockholm med Alexander Hammarlöf 20130503 om projektet >> 

Blogg om processen dit, och efter:
http://freeworth.wordpress.com/

Information: Rikard Fåhraeus, rik.far@gmail.com

VERNISSAGE I NÄRHETEN SAMMA KVÄLL, 17E MAJ

ID:I ,Tjärhovsgatan 19 ; "Kropp och språk i Konsten"
Candyland, Gotlandsgatan 76; Jan Rydén "Auto-Portraits"
Tegen2 ,Bjurholmsgatan 9B , se hemsida www.tegen2.se

Pils Design