Magisterstudenter, Konsthögskolan Valand och Högskolan för Fotografi och Film

Magisterstudenter, Konsthögskolan Valand och Högskolan för Fotografi och Film
22 maj - 6 juni
"Park" lambdaprint, 2004 © Petter Magnusson
"Utan titel" olja på pannå © Maurits Ylitalo
" Travelling the Surface" videoanimation 12 min loop, 2004 © Katarina Elvén

Magisterstudenter från Valand:
Stas Shuripa
Magnus Petersson
Maurits Ylitalo
Mika Manninen
Johannes Heldén
Carl Hammoud
Charlotte Karlsson
Aida Vahedeh

Magisterstudenter från HFF:
Nina Bacos
Ann-Sofi Roxhage
Petter Magnusson
Katarina Elvén
Evelina Gustavsson
Sarah Schmidt
Paul Forsberg
Ghardagian Kristian From

"Utan titel" olja på pannå © Maurits Ylitalo

Pils Design