MÅLERI: MAGNUS CARLÉN PETER WIKLUND JOHN STENBORG LILLEMOR BOMAN CARLÉN MICHAEL ELLBURG

MÅLERI: MAGNUS CARLÉN PETER WIKLUND LILLEMOR BOMAN CARLÉN MICHAEL ELLBURG
Projektrummet: 
JOHN STENBORG
19 januari - 3 februari
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm

STUDIO 44 har äran att visa en utställning med enbart måleri.
Deltagande konstnärer är
Michael Ellburg, Lillemor Boman Carlén, Peter Wiklund och Magnus Carlén.
Vi har bjudit in John Stenborg till projektrummet!

Studio 44 Stockholm    

MAGNUS CARLÉN

Text om Magnus Carlen på Omkonst


Studio 44 Stockholm

PETER WIKLUND

Peter Wiklund tar sig an anspråkslösa arkitektoniska element på ett sätt som liknar drömmarna eller kanske minnets logik. Han tycks finna sina motiv strax utanför stadskärnan, där gångtunnlar och brofästen inte ens riktigt räknas till storstadens hektiska och uppmärksammade trafiksystem utan gör sin oglamorösa plikt lite vid sidan om. I Wiklunds målningar förändras den lika åsidosatta som ändamålsenliga arkitekturen och upprättar nya regler för dess välbekanta funktioner, former, ytor och skalor. En grupp pelare, på ett allt annat än fast fundament, sträcker sig snarare upp mot intet än mot det tak som de rimligtvis bör hålla upp. En trappa avbildas utan ledtrådar varifrån eller vart den leder. Ett hus har lösgjort sig från marken och svävar fritt i luften med sina betongplintar. Det finns ett dekorativt drag i Wiklunds bilder, ett ihärdigt upprepande av former i murat tegel, stensättningar och träpanel. Färgerna tycks ha filtrerats genom ett halvt omedvetet tillstånd och ömsom infogats i en nedtonad drömlik skala, ömsom i en starkt lysande. Det hela kanske kan sammanfattas konstnärens målningar av vägskyltar – välkända angivelser om riktning, ordning och användning i vår stadsmiljö visar helt andra inneboende möjligheter.

Utdrag ur text av Annika Hansson Wretman. 


Studio 44 Stockholm

JOHN STENBORG

Animeringen har uppstått ur en reflexion angående den teknik som TFT och CRT skärmar använder sig av för att skapa bilder. En sådan vanlig skärm återskapar miljontals nyanser genom additiv färgblandning, en blandning av tre grundfärger: rött, grönt och blått, som emitteras från skärmen. Varje punkt på skärmen är antingen röd, grön eller blå och endast ljusstyrkan ändras mellan helt släckt till full styrka. Vit färg återskapas genom att de tre färgerna lyser med full styrka bredvid varandra. En neutral grå nyans genom halv ljusstyrka för de tre kanalerna. Vid en rent gul kulör är den blå kanalen helt släckt och rött samt grönt lyser med full styrka. I animeringen Scratch utnyttjas endast full styrka för RGB kanalerna och sex färger kan återskapas – rött, grönt, blått, cyan, magenta och gult. De tre färgerna C, M, Y har skapats genom digital bildredigering, i transparenta lager och olika blandningslägen, av de totalt 64512 lösa bilderna och ur de tre grundfärgerna R, G, B. Vid animeringen uppstår ytterligare färgnyanser pga. en stroboskopliknande effekt och efterbildsfenomen. Dessa färg- sensationer är mer fjära eller flyktiga till sin karaktär. Och det är dessa sinnliga retningar med sina ogripbara kvalitéer som väckt min konstnärliga intuition och varit drivande vid gestaltningen. Begreppsligt svårförklarade, tillfälliga, snabbare än tanken men ändå sinnligt konkreta och beroende av absolut närvaro. Jag vet inte vad det är men det är där.


Studio 44 Stockholm

LILLEMOR BOMAN CARLÉN
Tid och rum

Färgerna ger mig verktyg för ljuset, som det primära. Jag kan i mina målningar fokusera på att genom färgen och läget ge uttryck av något som framträder eller försvinner. I den måleriska akten skapas en relation och länk mellan mig och målning, som att skriva dikt. Det framträder ett förhållande. Att varsebli en sanning för en hållpunkt.

Leker med ögat. Och tanken.
motsatser –
allvar/lek
närvaro/frånvaro
målning/objekt
subjekt/objekt - ett jag

Betydelsen av att öppna för relationen mellan mig som betraktare och målningen och något däremellan. Gränser som flyttas och öppnar för nya territorier, för det som finns där emellan.

Studio 44 Stockholm

MICHAEL ELLBURG

utan ord naken med jorden eller himlen som svar bara vettlös väntan på det som någon kallar ingenting men det som är det som jag säger är världen med sorgen hos någon som inte kan dö inte vet inte säger inuti hjärtat till sig själv inte vill veta smärtan utan hellre bara lever som om livet inte betyder något
 

Pils Design