LANDSKAP

LANDSKAP
2 februari - 19 februari
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm

Studio 44 Stockholm

LANDSKAP

Ett samarbete mellan Micke, Målle & Andy Centrum för fotografi och Studio 44

Samlingsutställning på Studio 44 / CFF med 70 deltagande konstnärer och fotografer
November 04 curerade konstellationen Micke och Målle (Måns M. Müllner, Michael Lundberg) den mycket lyckade samlingsutställningen ”Sjukdom” på Studio 44. Februari 06 kommer vi att presentera en ny temautställning på studio 44 ”Landskap” med den nya konstellationen Micke, Målle och Andy (Micke, Måns och André Sinnemark) i samarbete med Centrum För Fotografi (CFF)

JAKOB ANCKARSVÄRD
PETER ANDERSSON
ANNA ARSJÖ
ANATCA BARCZEWSKA
HANNA BELING
SUSANNA BJURLING
AGNIA BOGDANOVA
MÅRTEN CARLSON
JOACHIM CARLSSON
RONNIE CEDERQUIST
JENNY CRISP
JACOB DAHLGREN
LEIF ELGGREN
HENRIK ERIKSSON
JUAN-PEDRO FABRA
TARO B. FELSCHEWEROWSKI
ULRIKA GOMM
URBAN GRANBERG
HENRY GRAHN HERMUNEN
URBAN GRANBERG
JAKOB GRIMELIUS
JOHANNA GUSAFSSON-FÜRSTP O HAGSTRÖM
LOVA HAMILTON
INGELA HAMRIN
FREDRIK HELANDER
PETTER HELJE
ROBERT HENNINGS
FREDRIK HOFWANDER
JANNA HOLMSTEDT
HELENE HORTLUND
TOBIAS INGELS
ÅSA JOHANSSON
JONATAN JONSSON
ELIN KÄLLMAN
TOBIAS LINDEN
PER-IVAR LINDENKRANS
GERMUND LINDUNGER
C.M.LUNDBERG
LUCAS LUNDH
DROTT JOHAN LÖFGREN
JONAS MATHIASSON
HELENA MUTANEN
MÅNS M. MÜLLNER
IVO MYRIN
TOMMY MÄKINEN
 
FRITZ QUASTHOFFBJÖRN OLSÉN
CHRISTOFFER PAUSER
KENNETH PILS
MADELEINE PLÜSS
CAROLINA RENCOVA
CRISTIAN RIELOFF
ANDERS ROMARE
JONAS ROSENDAL
YNGVE RÅDBERG
JOHANNA SCHARTAU
DANIEL SEGERBERG
ANDRE SINNEMARK
STINA STIGELL
PETER SWEDBERG
PETTER SÄVSTRÖM
TARVI TERAS
JOHAN TIRÉN
CAROLINA WIGREN
THÉRESE WIGSELL
PETER WIKLUND
KRISTOFFER ZETTERSTRAND
AMALIA ÅRFELT


LANDSKAP

Det råder en mängd förutfattade meningar och föreställningar kring landskapet och om de konstnärer som arbetar med detta tema. Alla har vi sett dom – ”de stora landskapsmålarna och fotograferna” – på museer och i konsthallar, akvarellister som visas på caféer och mindre gallerier längs kustbanden och turiststråken, vykorten i souvenirbutikerna, och alla dessa konstnärer vars alster hamnar på loppmarknader. Alla vill väl troligtvis, med varierande resultat, förmedla sina inryck av omvärlden. Kanske är det en strävan mot att visa sin blick på världen eller att åskådliggöra någon slags egen personlig värld? Är det kanske för att någon annan, förhoppningsvis, ska kunna känna igen sig – eller är det enbart avbildningar av omgivningen? Är bilden av landskapet i dag påverkad av konventioner, myter och romantiska vanföreställningar? Vi vill gå längre!

Det börjar med det vita hålet och den vita skärmen – identifi kationspotentialen är oerhörd. Vi upplever i nuet ett totalt nytt globalt landskap, vi ser på skärmar, monitorer, vi ser krig och katastrofer, vi ser landskap i yttre rymden, på molekylär nivå, vi kan röra oss i digitala landskap, möjligheterna är närapå obegränsade. Vi översköljs i så gott som varje vaket ögonblick av så mycket information att vi aldrig kommer att kunna omfatta den. Vi ser det en människa aldrig någonsin tidigare kunnat föreställa sig, vi får se helvetet på jorden. Begreppet landskap har i dag fullständigt reviderats och den traditionella synen är följaktligen inaktuell. Hur förhåller vi oss, som individer och konstnärer, till landskapet i samtiden?

 

Studio 44 Stockholm  Studio 44 Stockholm  

Studio 44 Stockholm  Studio 44 Stockholm

Studio 44 Stockholm  Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm  Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm  Studio 44 Stockholm

Landskapet är ändlöst och ständigt skiftande, inuti landskapet befi nner sig otroliga mängder av artegna existenser, skalbaggar, blåvalar, grässtrån, träd etc. etc. Frågan är om vårt inre landskap är lika vidsträckt och befolkat eller om landskapet enbart befi nner sig utanför oss. Alla, även skalbaggen och trädet, har sin egen refl ektion över vad landskapet är. Kan det egentligen fi nnas en objektiv, generell bild av landskapet – om den finns vem representerar i sådana fall den? (Gud?) (Media?). Den generaliserade föreställningen om landskap är självstädig, en bild som bara som existerar i relation till andra generella bilder. En ros är inte en ros annat än som språklig konstruktion, det som betraktas som normalt är också det en vanföreställning ur en annan synvinkel.

”Att andas landskapet, att känna dess pulsslag och att en vacker dag bli blind.” I relationen mellan ord, att befi nna sig mellan bilderna, är det kanske där det verkliga landskapet fi nns. Vi är kanske rädda för att den enda möjligheten till att uppleva landskapet i dess fulla prakt är genom en marginaliserad tillvaro bortom förtrycket, i dagens samhälle då mängder av kluvna jag bara betraktar landskapet som en kuriös iscensättning för emotionella stunder. Kryp in i klockan möt schackpjäserna och diskutera nanorobotar med dom. Att köpa en bild av landskapet eller at se sig själv i Hennes & Mauriz skyltfönster innebär båda delarna att man storögt och glupskt vill förtära sig själv likt planeten man är född på.

Med vänlig hälsning Målle, Micke & Andy.

Pils Design