Galleriet: Arbetslinjen | Projektrummet: Let me look into your eyes

Arbetslinjen - ett konstigt projekt
Projektrummet: 
Let me look into your eyes
3 februari - 19 februari
Situationsbild, studie av ögon på Restaurang Rosen i Stockholm, oktober 2011 Fot
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen - ett konstigt projekt - Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen/samtalet 11 feb
Arbetslinjen/samtalet 11 feb
Arbetslinjen/samtal 11 feb
Studio 44 Stockholm
Arbetslinjen/samtal 11 feb
Arbetslinjen/samta 11 feb
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm Lotte Nilsson-Välimaa Let me look into your eyes
Lotte Nilsson-Välimaa Let me look into your eyes
Lotte Nilsson-Välimaa Let me look into your eyes
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Let me look into your eyes
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Lotte Nilsson-Välimaa Let me look into your eyes
Studio 44 Stockholm

Vernissage fredagen den 3 februari 17-22
Bar & musik (DJ Loïc Viatte) 19-22
Välkommen!

Händelser under utställningsperioden

 • Färgnotering, Let me look into your eyes (projektrummet)
  Under vernissagekvällen och de följande lördagarna fortsätter Lotte Nilsson-Välimaa att bjuda in besökare till en färgnotering av ögat vilket tar ca. 15 min per färgnotering.
 • Öppet samtal kring projektet Arbetslinjen med inbjudna gäster (galleriet)
  Lördagen den 11 februari kl 15
  * Är arbetslinjens villkor möjliga att förena med fördjupade konstnärliga processer?
  * Hur påverkas samhällets tolerans och acceptans för konstnärlig verksamhet i ekonomiskt kärva tider?
  * Vad medför det för konsekvenser för samhället när ett abstrakt begrepp som arbetslinjen får så stor genomslagskraft i det offentliga samtalet? LÄS MER

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.
Öppettider: onsdag– fredag 12–18, lördag – söndag 12–16.

Galleriet

Arbetslinjen - ett konstigt projekt

Nils Agdler
Jannike Brantås
Åsa Eliason
Michael Ellburg
Rikard Fåhraeus
Christina Göthesson
My Häggbom
Karin Häll
Susanne Högdahl Holm
Andrèa Hösel
Monika Masser
Monica Melin
Ola Nilsson
Björn Olsén
Paula von Seth
Peter Westman

Arbetslinjen - Studio 44 Stockholm

Är arbetslinjens villkor möjliga att förena med fördjupade konstnärliga processer?
Går den konstnärliga processen att definiera i en arbetsbeskrivning?
Hur påverkas samhällets tolerans och acceptans för konstnärlig verksamhet i ekonomiskt kärva tider?

Projektet Arbetslinjen är ett försök att i utställningsform belysa och bearbeta dessa frågor och andra reflektioner kring Arbetslinjen, både som samhällsfenomen och som ett begrepp vilket flitigt använts i debatten de senaste åren.
Utställningen gör inte anspråk på att ge några svar, men vill inspirera till eftertanke och reflektion. Det är av största vikt att dessa frågor ställs och diskuteras också i utställningsform eftersom kultursektorn i högsta grad berörs av de senaste årens förändringar i synen på individen/människan/samhället och arbete:
Vilken sorts arbete anses värdefullt och vilken sorts människor anses kunna tillföra något värdefullt till samhället?

Utställningen har föregåtts av seminarium/workshop som hölls i höstas på galleriet.
Förutom konstnärer kom gäster från bl a Begreppsverkstan (Gbg); Valter Ruth, Peter Starbrink; statsvetare, Henrik Lund; SALO samt gäster från teatervärlden. Tidningen Arbetaren Zenit bevakade seminariet, referat från det finns här:

http://www.arbetarenzenit.se/projekt-arbetslinjen-bryter-tystnaden/

Ett samtal kring projektet med inbjudna gäster är planerat till lördagen den 11 februari kl 15.
Varmt välkommen att delta med dina synpunkter.
För närmare information se hemsida eller separat utskick

Kontaktpersoner:
Susanne Högdahl Holm 0720-16 32 96 el. susanne.hogdahlholm@svebb.se
Jannike Brantås 070-918 46 24 el. jannike@twochange.com

Projektrummet

Let me look into your eyes

Lotte Nilsson-Välimaa

Situationsbild, studie av ögon på Restaurang Rosen i Stockholm, oktober 2011 Fot

Situationsbild, studie av ögon på Restaurang Rosen i Stockholm, oktober 2011
Foto: Miriam Lagergren

Jag vet inte om det var ljuset som föll in på ett sällsamt sätt i hans ögon. Men jag minns tydligt hur jag blev drabbad då jag såg in i den sfäriskt grönmelerade rundeln, hans regnbågshinna. Och blicken drogs vidare in i den obönhörliga mittpunkten, den mörka pupillen.

Utställningen bygger på möten med ett 50-tal personer, stunder när jag fått tillfälle att göra en akvarellstudie av deras iris och pupill.

Under vernissagekvällen och de följande lördagarna fortsätter jag att bjuda in besökare till en färgnotering av ögat. Det sker när vi under 15 minuter sitter framför varandra.

En människas öga är komplext och min ambition är inte att analysera det eller att försöka utläsa något fördolt via ögat. Jag vill bara ägna uppmärksamhet åt de ögon jag ser in i. 

Kontaktperson: Lotte Nilsson-Välimaa 070-437 24 19 el. lotte@kapsylen.se

BilagorStorlek
Text, Let me look into your eyes, Lotte Nilsson-Välimaa417.5 kB
ARBETSLINJEN: Eländets arv in i vår tid (ARBETAREN 5/2012)1.08 MB
Pils Design