FIBER ART - 10 POINTS OF DEPARTURE

FIBER ART - 10 POINTS OF DEPARTURE
11 september - 26 september
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
10 POINTS OF DEPARTURE

Studio 44 Stockholm

10 Points of Departure – tio utgångspunkter.

Utställningen riktar fokus mot en yngre generation konstnärer som i sina verk berättar om skilda sätt att förhålla sig till materialets betydelse. Material och metoder kan här komma in på vitt skilda vis så som bärare av olika innebörder och uttryck, ett användande av materialet som motiv, en fenomenologisk studie av ett material eller konstnärliga strategier där materialet är en utgångspunkt.
De tio utställarna är alla relativt nyligen utexaminerade från konsthögskolornas kandidat- eller magisterprogram.

Deltagande konstnärer:
Maria Quarfordt Brising (SE), Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten (SE), Karl David Larsson (SE), Anna Linder (SE), Ingela Nilsson (SE), Lisa Petrelius (SE), Disa Rytt (SE), Kirsti Willemse (NO), Melina Ånstrand (SE).

Curators: Inger Bergström och Lotte Nilsson-Välimaa

Utställningen är en del av projektet Points of Departure – Northern Fibre 2010. Under ett gemensamt paraply skapas en serie utställningar, workshops, performance och fysiska gestaltningar i det offentliga rummet i Stockholm. Teman är bland annat ny teknik och textila traditioner, textil som relationell och aktivistisk verksamhet och textilens flykt från det privata till det offentliga. Nätverket Fiber Art Sweden (FAS) står som värd för hela projektet. Se mer info www.pointsofdeparture.se
 

English:

10 Points of Departure.

The exhibition focuses on a younger generation of artists who in different ways of relate to the meaning of materials. Materials and methods may be utilized as bearers of meaning of different contents and expressions, a way of emplying material as motive, a phenomenological study of a material or artistic strategies where material is the point of departure.
The ten exhibitors are all recent graduates from various art academies in the Nordic countries.
Participating artists: Maria Quarfordt Brising (SE), Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten (SE), Karl David Larsson (SE), Anna Linder (SE), Ingela Nilsson (SE), Lisa Petrelius (SE), Disa Rytt (SE), Kirsti Willemse (NO) and Melina Ånstrand (SE).

Curators: Inger Bergström and Lotte Nilsson-Välimaa
 

Pils Design