DECORATION MATTERS

DECORATION MATTERS
13 januari - 29 januari
Inger Bergström Elizabet Christiansson Tarika Lennerbjörk Maria Wahlgren
Inger Bergström Elizabet Christiansson Tarika Lennerbjörk Maria Wahlgren
DECORATION MATTERS - Studio 44
Inger Bergström Elizabet Christiansson Tarika Lennerbjörk Maria Wahlgren
Studio 44 Stockholm
Inger Bergström Elizabet Christiansson Tarika Lennerbjörk Maria Wahlgren

-en rumslig transformation utifrån ett småblommigt tyg

Inger Bergström
Elizabet Christiansson
Tarika Lennerbjörk
Maria Wahlgren

Vernissage & bar 13 januari 18.00 - 22.00

Inger Bergström Elizabet Christiansson Tarika Lennerbjörk Maria Wahlgren

Kvinnligt beteende har genom historien ofta hänvisats till det naturliga. På så sätt kan även ibland kvinnans val av textil som medium förklaras som något med naturen överensstämmande. Själva utövandet av textila metoder kan kopplas till dekoration och funktion, men även till femininitet.

Utgångspunkten till DECORATION MATTERS är just dessa förväntningar kring vad det innebär att arbeta med textil och föreställningar om vad textil är. Helt konkret har ett valt blommigt tyg som representant för all världens blommiga tyger fått stå som en visuell startpunkt till analysen. Blommotivet kan sägas exemplifiera det dekorativa såväl som att utgöra den möjliga representationen av natur i våra hem.

I DECORATION MATTERS har det blommiga tyget transformerats till en rumslig gestaltning. Tygets tio färger har fått utgöra en palett. Galleriets förutsättningar har blivit den givna arbetsrymden.

Inger Bergström Elizabet Christiansson Tarika Lennerbjörk Maria Wahlgren

Inger Bergström, Elizabet Christiansson, Maria Wahlgren och Tarika Lennerbjörk har under tio år samarbetat i en serie projekt. Den övergripande utgångspunkten har varit att med olika medel belysa, undersöka, problematisera och utvidga begrepp kopplade till det textila mediet inom en konstkontext. De två tidigare projekten har namngivits Material Matters (Norrköpings konstmuseum 2002, Kunsthallen Brandts Klaedefabrik, Odense 2003) och Tradition Matters (Kunstindustrimuseet i Köpenhamn 2005). DECORATION MATTERS har visats i en annan gestaltning på Växjö konsthall hösten 2011, www.fiberartsweden.nu/content/decoration-matters-växjö-konsthall

Konstnärerna bakom DECORATION MATTERS är alla medlemmar i Fiber Art Sweden, www.fiberartsweden.nu

Information

Inger Bergström: tel 073-9966536, Inger.Bergstrom@konstfack.se

Pils Design