Dana Sederowsky, SPECIAL ANNOUNCEMENTS | Cecilia Germain, THE BLUE VEIN SOCIETY VERSION 3

Dana Sederowsky, SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Projektrummet: 
Cecilia Germain, THE BLUE VEIN SOCIETY VERSION 3
14 januari - 31 januari
Studio 44 Stockholm, Cecilia Germain, Foto: Nils Agdler
Studio 44 Stockholm, Cecilia Germain, Foto: Nils Agdler
Studio 44 Stockholm, Cecilia Germain, Foto: Nils Agdler
Studio 44 Stockholm, Cecilia Germain, Foto: Nils Agdler
SPECIAL ANNOUNCEMENTS

Studio 44 Stockholm

Dana Sederowsky arbetar med videoperformance och fotografi och har nu två huvudprojekt: videoperformanceprojektet Special Announcements startade 2006, och foto och videoprojektet Dana Aid startade 1998 där publiken har kunnat följa en annan auktoritetsfigur i form av en sjuksköterska som självutnämnd doktor.

Sederowsky arbetar enbart med sig själv och med sitt eget ansikte.
Hon är författaren som skriver manus och står själv framför kameran.
Det är ett medvetet val att arbeta ensam. Allt är noga uträknat och regisserat.
Inga klipp förekommer och allt material är producerat i en enda tagning.

Den orakelliknande individen i projektet Special Announcements undersöker
språket bland annat genom lingvistiska övningar, tal-akter och fonologiska experiment. Det kan röra sig om upprepningar (som ett undersökande av sanningshalten i ett framförande av ett meddelande) eller fragmentarisering av språket. Fokus ligger på själva processen/tillvägagångssättet att använda sig av talat språk. Detta sker via monologer med ett du-tilltal. Sederowsky undersöker språket inte bara som ett medel för kommunikation, utan också som ett poetiskt redskap.

Sederowsky´s bakgrund inom fotografin ger sig tillkänna i användandet av videokameran som om den vore en stillbildskamera med ljud. Sederowsky skapar något som liknar talande fotografier. Detta sätt att arbeta är en länk mellan genrer, Sederowsky undersöker om det kan skapas synergieffekter mellan stillbildsfotografin, videokonsten och performancekonsten.

Special Announcements har visats i ett flertal utställningar exempelvis:
Centre for Contemporary Art, NCCA, Moskva och Ekaterinburg Ryssland, Center for Contempoary Art, Nicosia, Cypern. Australian Centre for Photography, Sydney. Kunstverein Tiergarten i Berlin, WRO 09 Media Art Biennial i Wroclaw, Polen, The Prague Contemporary Art Festival och parallellt med Studio 44 i Stockholm pågår en utställning på Borås Konstmuseum. 

THE BLUE VEIN SOCIETY VERSION 3

Studio 44 Stockholm

Cecilia Germain; The Blue Vein Society Version 3

Cecilia Germain har i sitt konstnärliga arbete under senast åren intresserat sig för särskiljandets mekanismer, det ibland omedvetna dyrkandet av ursprunget och vad medvetenheten om det förflutna skapar hos oss. Hon har undersökt spår av kolonialismens strukturer i Skandinavien, ”bland”raser och blandkulturer som uttryck för den ”nya” tidens eklekticism. Intresset kring dessa ämnen går att härleda till hennes egen mångkulturella bakgrund, där hon hela tiden, indirekt medvetandegörs om dessa frågor genom omgivningens frågor om hennes ursprung. Konstverken som produceras utifrån tankar kring dessa fenomen har tagit sig varierade uttryck som. installationer av olika slag, fiktiva arkiv, små fiktiva museum, skapandet av fiktiva andliga och ideologiska rörelser med syfte att infiltrera i ”verkligheten” och skapa förändringar. Det fiktiva som konstnärligt uttryck har legat nära till hands på grund av hennes intresse för mytiska och historiska världar. Historien antas vara ”sann”, men lika ofta som vi kan bevisa sanningar i den, lika många ”sagor” bjuder den in till att berätta. Att låta fiktiva berättelser bygga vidare på redan ”existerande” händelseförlopp är ett sätt ifrågasätta begrepp som ”sanning”, att visa att historien inte bara är, att den (kan) skapas (av någon), och att vem som helst skulle kunna vara med och påverka detta skeende.

I Studio 44:s projektrum kommer en ny version av verket ”The Blue Vein Society” visas. Installationen tar avstamp ur ett hemligt sällskap som funnits i Nya världen mellan sent 1700tal till 1920 talet. Medlemmarna var slavättlingar med mycket ljus hud, som förväntades fortplanta sig inom gruppen för att föra vidare den svarta ”essensen” dold under vit hud.

 

Pils Design