Basecamp2 på UND#5 Plattform für Kunstinitiativen Karlsruhe -

Basecamp2 på UND#5 Plattform für Kunstinitiativen Karlsruhe
3 mars - 7 mars
UND#5 Plattform für Kunstinitiativen
Basecamp2 Studio44 - UND#5 Plattform für Kunstinitiativen
Basecamp2 Studio44 - UND#5 Plattform für Kunstinitiativen
Jannike Brantås - Basecamp2 UND#5
Michael Ellburg - Basecamp2 UND#5
Rikard Fåhraeus- Basecamp2 UND#5
Monika Masser - Basecamp2 UND#5
Lotte Nilsson-Välimaa - Basecamp2 UND#5
Kenneth Pils - Basecamp2 UND#5

UND#5 Plattform für Kunstinitiativen
Nancyhalle
Karlsruhe

UND#5 Plattform für Kunstinitiativen

Basecamp 2

Jannike Brantås
Michael Ellburg
Rikard Fåhraeus
Monika Masser
Lotte Nilsson-Välimaa
Kenneth Pils

Basecamp - ett tillfälligt hem för det livsnödvändiga medan världen utforskas. Den gula signalfärgen markerar platsen, en position att ta avstamp ifrån.

I början av mars träffades en grupp med anledning av V.art-09. De följande månaderna tog Basecamp-temat form. Under ett flertal möten och långa diskussioner har utställningsformen och temat bearbetats tillsammans.
Resultatet är sex konstnärers tolkningar och djupt personliga uttryck i vitt skilda media som: foto, installation, ljud, måleri, performance och skulptur.
På UND#5 visas nya arbeten och vidareutvecklingar av verk visade på V.art-09.

Basecamp2 Studio44 - UND#5 Plattform für Kunstinitiativen

BilagorStorlek
Text om Basecamp (svenska)3.74 MB
English summary14.55 kB
Pils Design