ÄGD – konst, hembygd, identitet | Michael Ellburg "the Unpermanent Room"

ÄGD – konst, hembygd, identitet
Projektrummet: 
Michael Ellburg "the Unpermanent Room"
8 mars - 7 april
Studio 44 Stockholm, MICHAEL ELLBURG   the Unpermanent Room
Hemmaplan, av Linda Shamma Östrand, ÄGD på Studio 44 Stockholm
Besökare vid Åsa Eliesons verk. Foto: Henning Erlandsson, ÄGD
Bird´s Nest, av Linda Shamma Östrand, ÄGD på Studio 44. Foto: H. Erlandsson
Brevfyndigheter av Åsa Elieson ÄGD på Studio 44 Stockholm
The Mochica Way, av Osccar Lara, ÄGD, Studio 44 Stockholm
konstprojektet ÄGD på Studio 44 Stockholm
ÄGD på Studio 44 Stockholm 2013
Fritt Fall, av Po Hagström, ÄGD på Studio 44 Stockholm
Fritt Fall, av Po Hagström, ÄGD på Studio 44 Stockholm
Vernissage, ÄGD, Studio 44. Verk av O Lara o Po Hagström. Foto H Erlandsson
Skottet i hjärtats kammare, av Mari Kretz, ÄGD på Studio 44 Stockholm
Verk av Mari Kretz, ÄGD på Studio 44 Stockholm. Foto: Monica Larsson
Karin Häll, ÄGD, Studio 44 Stockholm
Skridskor, av Karin Häll. Foto: Henning Erlandsson ÄGD Studio 44
The Mochica Way, av Osccar Lara Foto: Henning Erlandsson ÄGD
The Mochica Way, av Oscar Lara, i bakgrunden: Fritt Fall, av Po Hagström. ÄGD
Åsa Eliesons verk. Foto: Henning Erlandsson, ÄGD Studio 44 Stockholm
Detalj,  Åsa Eliesons verk. Foto: Henning Erlandsson, ÄGD, Studio 44 Stockholm
I begynnelsen fanns Ordet, av Christina Göthesson, ÄGD på Studio 44 Stockholm
I begynnelsen fanns Ordet, av Christina Göthesson. Foto: Henning Erlandsson ÄGD
Bird´s Nest, av Linda Shamma Östrand, ÄGD på Studio 44. Foto: H. Erlandsson
Övervakningskamera, ÄGD på Studio 44 Stockholm
Pepparkakeland, videofilm av Makode Linde, ÄGD på Studio 44 Stockholm
Hjärta, av Christian Partos, ÄGD på Studio 44 Stockholm
Vernissage, verk av K Häll, M Kretz, C Partos. Foto: H. Erlandsson. ÄGD
Equus asinus / Packåsna, av Karin Häll, ÄGD Studio 44 Stockholm
Vernissage, verk av Göthesson, Häll ÄGD Studio 44. Foto: H. Erlandsson
Jag är Här, av Christina Göthesson, foto: Henning Erlandsson, ÄGD studio 44
Hemlös, av Anna Stina Erlandsson. ÄGD Studio 44 Stockholm
... and the Beat goes on... videofilm av Anna Stina Erlandsson ÄGD
ÄGD på Studio 44 Stockholm
ÄGD på Studio 44 Stockholm, invigning tal
ÄGD på Studio 44 Stockholm, invigningen
Studio 44 Stockholm, the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, MICHAEL ELLBURG   the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, MICHAEL ELLBURG   the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, MICHAEL ELLBURG   the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, MICHAEL ELLBURG   the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, MICHAEL ELLBURG   the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, MICHAEL ELLBURG   the Unpermanent Room
Studio 44 Stockholm, MICHAEL ELLBURG   the Unpermanent Room

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.

Öppettider:
onsdag– fredag 12–18, lördag – söndag 12–16.
(Påskhelgen 28 – 31 mars = stängt)

På söndag, sista dagen för ÄGD, är det artist talk Kl 15.
Deltagare: Linda Shamma Östrand, Christina Göthesson, Po Hagström, Anna Stina Erlandsson, Åsa Elieson, Karin Häll. Samtalsledare: Rikard Fårheaus

Obs! Seminarium torsdag 4/4 är inställt.

Galleriet

Studio 44 Stockholm

ÄGD – konst, hembygd, identitet

www.konst-och-hembygd.se

ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid. Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag. De deltagande konstnärerna gestaltar och utforskar frågeställningar om identitet och tillhörighet, om hembygd och om att vara ägd. ÄGD har pågått sedan 2010.
 

Medverkande konstnärer:
Åsa Elieson
Anna Stina Erlandsson
Christina Göthesson
Po Hagström
Karin Häll
Mari Kretz
Oscar Lara
Makode Linde
Christian Partos
Linda Shamma Östrand

samt tillfälliga gästspel och seminarier.

Seminarium ÄGD skedde 20 mars kl 18:00
Deltagare:
Dennis Dahlqvist (curator och kritiker)
Rebecka Lettevall (docent i idéhistoria)
Annika Enqvist (curator The New Beauty Council).
Moderator: Po Hagström (curator och konstnär).
Utställningen visades, projektet ÄGD presenterades, baren var öppen och Kristoffer Svenberg presenterade projektet Mallrats.

Med stöd från: Stockholm Stad, ABF Stockholm.
Tack till Historiska Museet, Nationalmuseum, Moderna Museet, Östasiatiska Museet.

Projektledare ÄGD på Studio 44: Anna Stina Erlandsson, Christina Göthesson och Po Hagström.

 

Information PDF

Om ÄGD

”Hembygd” (ty. Heimat) står för anknytning till en plats, tradition och släkt men är därför också ett begrepp som historiskt annekterats av konservativa och även högerextrema politiska organisationer. ”Hembygd” riskerar därför även idag att bli ett exkluderande begrepp, där de som kommer utifrån blir ”de andra”, de som hör till en annan plats eller ingen plats alls. Mot tanken på hembygd kan man ställa ett mer nomadiskt förhållande mellan individ eller kollektiv och plats. Det samtida urbana livet i Stockholm rör sig mellan dessa poler, med folk som har lång anknytning till staden och andra som är mer mobila, och återigen andra som håller på att bygga upp en mer långsiktig relation till platsen.

Konsten undersöker de processer genom vilka vi blir till som människor i en specifik, lokal hemvärld och hur denna kan verka både som en öppen, inkluderande plats där förändring hela tiden sker, och som en plats för bortträngning och förtryck av oliktänkande och annanhet.

Ytterligare information
Anna Stina Erlandsson, Christina Göthesson och Po Hagström: info@konst-och-hembygd.se

Projektrummet

Studio 44 Stockholm

the Unpermanent Room

[from the past through the present in to the future]

MICHAEL ELLBURG

The Unpermanent Room

Min idé är att visa "the Unpermanent Room" som en process, och att redovisa arbetet vid flera tillfällen och i olika sammanhang under de närmaste åren. Att med projektet belysa och skapa debatt kring informationsflöde och upphovsrätt. Denna del av projektet kommer att presenteras i tryckt form som katalog och affischer. Hur vi som människor genom tiden oavbrutet söker nya sanningar för vår överlevnad, hur sanningar erövras och överges, hur sanning läggs till sanning genom tiden, hur vi befinner oss i nu, men alltid ser bakåt och samtidigt längtar in i framtiden, hur vi har att ta ställning till en i princip oändlig mängd information i vår vardag, när vi gör medvetna eller omedvetna val som rör politik, religion, psykologi, filosofi och ekonomi etc… Att ur ett oavbrutet flöde av information formulerat genom tiden se hur vi som människor hämtar och sammanställer idématerial, visioner, bilder, illustrationer och texter från faktaböcker, informationsbroschyrer, handböcker, manualer etc. Hur vi som människor sakta men säkert genom tiden och in i nutiden drivs in i en informationapokalyps, en nutida verklighet som det inte går att skydda sig ifrån, hur vi är överinformerade som individer. Jag sammanställer bilder och texter från vitt skilda ursprungskällor till en tvärinformativ fakta/uppslagsbok för att skapa nya sammanhang och länka tanketrådar som löper genom tiden med varandra.

Information:
Michael Ellburg, me@michaelellburg.se

 
BilagorStorlek
abf.pdf219.67 kB
theUnpermanentRoomMichaelEllburg.pdf5.89 MB
Pils Design