Hanna Beling, Anders Jansson, Rita Rockenlid, Bongi MacDermott -