SUPERMARKET ART FAIR 2010: The Litmus Commission: Joel Hurlburt, Monica Melin och Ola Nilsson

SUPERMARKET ART FAIR 2010: The Litmus Commission: Joel Hurlburt, Monica Melin och Ola Nilsson
19 February - 21 February
Studio 44 Stockholm
The Litmus Commission, Studio 44 Stockholm, Foto: Nils Agdler
The Litmus Commission, Studio 44 Stockholm, Foto: Nils Agdler
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm

SUPERMARKET ART FAIR 2010 Studio 44 Stockholm

SUPERMARKET ART FAIR 2010: Studio 44 presenterar The Litmus Commission, ett specifikt projekt för Supermarket som är ett samarbete mellan tre av galleriets medlemmar: Joel Hurlburt, Monica Melin och Ola Nilsson.

The Litmus Commission

Studio 44 Stockholm

The Litmus Commission tar avstamp i det faktum att Supermarket exponeras på och är en del av, Kulturhuset 2010. Det finns många gemensamma begrepp inom konstnärsdrivna plattformar och på Kulturhuset, bl a samtalet, och vi vill undersöka synliggörandet av dessa.

Bakgrund
Deltagande är ett av de viktigaste begreppen när demokrati men också kultur diskuteras och Kulturhuset är ett resultat av ett sådant resonemang med många olika verksamheter. En gemensam röd tråd är det kulturens vardagsrum som det kallas. Resonemanget går tillbaka till början av 70‐talet med den kulturella demokratin.

Lackmuspapper – suger upp och tolkar
Vad är konst för dig?
Intervjuer, gjorda tidigare i år med Kulturhusets besökare och i nutid under Supermarketartfair, tar upp besökarnas förhållande till kulturen och platsen.
The Litmus Commission är här ett laboratorium med bl a talsyntes, bandspelare och decibelmätare som gestaltar situationens ljud- och informationslandskap.
Montern är en sluss för ett pågående arbete som visar sig på olika sätt och betonar kulturens interaktivitet med dess möten. Registreringsprocesserna är en grund för vårt arbete med att tolka, upprepa, omarbeta och möjligtvis förstå.

Studio 44 Stockholm

Pils Design