Inget123

Hur lånar man Kapsylens gemensamma kök - Kalypso?

Bokning av Kalypso
OBS! Bokningar av Kalypso gäller endast om de tagits upp och godkänts på styrelsemötet.

Belysning

Belysningen i lokalen

Det finns två typer av belysning:

Belysningen är uppdelad i 6 grupper.
Strömbrytare finns på tre ställen.

Vad är hemsidans upplägg och hur sköts den?

Uppdateras av Hemsidegruppen

___________HEMSIDAN___________

Interna sidor
När man loggat in har man tillgång till intern info. Redaktörer har speciell inloggning.

Tvåspråkig hemsida
Utställningarna kan ha både svensk och engelsk text.

Sökfunktion
gör att man kan hitta lättare även på de interna delarna.

 

_________VEM UPPDATERAR HEMSIDAN?_______

Hur skapar jag min presentationssida (portfolio)?

 1. Gå till "Mitt konto".
 2. Välj "Skapa innehåll" i  blocket till höger.
 3. Välj Portfolio
 4. Fyll i formuläret
 5. Följande uppgifter behövs:
  - förnamn, efternamn
  - tel och adress
  - hemsida
  - grupptillhörighet och info om arbetstider och speciell roll i din grupp
  - CV
  - bilder (Max 1000px på bildens bredaste sida)
  - video på youtube eller vimeo och klistra in embedkod (kort).

Vad skiljer de olika sidotyperna åt ?

Härifrån kan du skapa alla sidotyper http://studio44.se/node/add

Interna sidotyper (kan bara ses av inloggade)

Kan skapas av medlemmar

Hur översätter man en utställningssida?

De enda sidor som kan översättas är utställningssidor (används för nyhetsbrev) och Infosidor.

Så här går det till:

Syndicate content
Pils Design