Emma Göransson

CV Emma Göransson
Hemsida http://www.emmagoransson.com

Utbildning                                                                                                                                                                2013-15 Kungliga Konsthögskolan Projektprogram Fri konst.                                                                                          2012-13 Kungliga Konsthögskolan, Probe the Public Space , Post-graduatekurs.                         2011-14 Certifierad bildterapeut, psykoterapeut steg 1 Nordic Institute of Art Therapy.                                                                                                                                                                        2009-10 Högskolepedagogik. Konstfack.                                                                                                                            2005 Stockholms universitet, Curatorutbildning.                                                                                                                  2005 Konstfack Institutionen för Konst, 5 årig Magisterexamen i Fri konst .                                                                          2005 Konstnärernas kollektivverkstad, Bohuslän. Screentryck.                                                                                              1999 Stockholms Universitet Fil Dr Arkeologi.                                                                                                                   1996-97 Hantverkspedagog. Kristofferseminariet.                                                                                              

Anställningar och arbetslivserfarenhet                                                                                                                              2018 Konstnärlig projektledare på Norrmalms förskolor , projekt ”Självbilder”.                                                                       2017 Konstnärlig projektledare inom vård och omsorg. Vasaparkens förskolor. Projekt ”Skog”.                                                                                                                                                                     2011-17 Projektledare konstnärlig forskning. Arkitektur- och designcentrum                                                                      2014-16 Temacoach inriktning konst, Berga vård och omsorgsboende. Konstnärlig ledare Bergagalleriet, Solna.                                                                                                                                                                      2002-14 Högskolelärare konstnärliga ämnen. Konstfack.                                                      

Separatutställningar
20017 Postnomadiska landskap. Dorotea konstförening
2017 Postnomadiska landskap. Lycksele konstförening.
2016 Landskap. Almgrens Sidenväveri och Museum, Laboratoriet, Stockholm.
2016 Another Nature. A.I.R. Gallery, Brooklyn, New York.
2014-15. Platsens poetik. Arkitektur- och designcentrum, Stockholm.
2013 Tjörnedala konsthall, Baskemölla. Skulpturinstallationen Civilization.
2013 Shores of the Unconscious, Konstfack.
2012 Grassworks/objects. Arkitekturmuseet.
2012 ArtLab Gnesta. Videoverket Grassworks
2010 Jämtlands Läns museum, Jamtli. SKRUD, textil installation kring berättande, materiella minnen och tidskonstruktion.
2010 Konstfack. Fotoutställning om Slussen.
2007 Galleria Bluorg, Bari, Italien, videoinstallation.
2005 Konstfack. Kroppar, minnen & hus.
2003 Uppsala Domkyrka. Metamorfos. Skulpturinstallation.
1990 Galleri IF Puckeln, Stockholm
1989 Galleri My, Stockholm
1988 Stockholms Stadsbibliotek

Samlingsutställningar/Group Exhibitions
2018. Landsbygd. Studio 44, Stockholm.
2015 Studio44, Stockholm. Encounter.
2015 Grafiska sällskapet. Addition.
2015 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Vårutställning.
2014 Örnsköldsvik museum och konsthall. FAS Goes North.
2014 Taktil Historia. Almgrens sidenväveri & museum, Stockholm.
2014 Psyke, Studio 44.
2013 Länsmuseet Härnösand, Murberget.
2013 Konstnärshuset, Stockholm. Transitions - Konstnärliga forskningsprocesser.
2103 Konstnärshuset, Ankomst.
2013 Supermarket, Kulturhuset Stockholm. Tystnad som konst. Platsspecifikt performativt verk.
2009 Strängnäs kulturhus, förslag till konstnärlig utsmyckning, Augusta Widebecks park.
2009 Galleri Helle Knudsen, Stockholm.                                                                                                                            2008 Galleri Helle Knudsen, Stockholm.
2007 Edsviks konsthall.
2006-2007 Medelhavsmuseet Stockholm. Pompeji tid & rum. Ett möte mellan samtidskonst. .och kulturhistoria, konstnärligt forskningsprojekt.
2006 Lunds konsthall.
2003 Konstfack. Stucco lustro hantverk, teknik, människa. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, KU-projekt.
2002 Konstfack.
2002 Stucco Lustro 2002 Wisbyensis. Installation, Gotlands konstmuseum, Visby.
1997 Väsby Konsthall, Upplands Väsby.
1996 Julutställning, Galleri CM Bellman; Stockholm.
1996 Sakralt x 3, Galleri CM Bellman, Stockholm.
1995 Galleri CM Bellman, Stockholm.
1990 Galleri Origo, Stockholm.
1990 Konstmässan, Norrköping.
1989 Fredsutställning, Västerås, Konstnärer för Fred.
1989 Kulturhuset, Stockholm.
Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete                                                                                                                            2013-17 Postnomadiska landskap. Vetenskapsrådet, konstnärligt FoU                                                                                 2012-14 Art Lab Gnesta/Research, initiering av plattform för fristående konstnärlig forskning. Tillsammans med Helena Hildur W., Art Lab Gnesta.                                                                                                                                                         2011-13 Platsens poetik, projektledare och forskare. Arkitekturmuseet/FORMAS.                                                               2010-12 Sustainable Experience Art Park, forskare. Konstfack/Vetenskapsrådet.                                                                     2010 Färg- och ljusdesign i offentlig miljö, forskare. Konstfack/KK-stiftelsen.                                                                         2005-6. Gränssnitt. Forskning och utveckling på det konstnärliga området, projektledare. KU-projekt. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack.                                                                                                                         2003 Utarbetande av ansökan om konstnärliga forskningsmedel, projektledare; KU-projekt, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack.                                                                                                                      2003 Stucco Lustro. Hantverk, teknik, människa. KU-projekt, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack. Med Luigi Inganni och Katarina Filannino-Muhrbeck.                                                                                                                                                                     2002-06 Kronotopen. Pilotprojekt för utarbetande av konstnärlig forskningsmetodik. Institutionen för interdisciplinära studier, Konstfack.                                                                                                                                                                1994-99 Doktorandtjänst Stockholms universitet.

Offentliga uppdrag
2008 Siemens Ångturbiner. Entreer i venetiansk glasmosaik, skissuppdrag, Finspång.
2006-2007 Hötorgshallen, offentlig gestaltning av tre entréer, Stockholm.
2006 Grand Hotel, Bolinderska huset. Skissuppdrag och projektering för utsmyckning,
guldmosaik och kalkmålning à fresco. Stockholm.
1996 Relief Flicka och ängel, lergods, Vidarklinikens husläkarmottagning, Järna.
 
Representerad                                                                                                                                                             Botkyrka Konsthall, Labyrint arkiv. Triptyken Berättelser om ett barn.

Blandat                                                                                                                                                                           2014-15 Ordförande i Konstnärernas riksorganisation/Sveriges industriformgivare i    Stockholms län                                                                                                                                                                            2014-15  Konstnärlig ledare Berga galleri och konstpark, Berga vård- och omsorgsboende, Bergshamra.                                                                                                                                                                    2014 Projektledare Siden & Samtid, delprojekt Taktil Historia. Almgrens sidenväveri möter Fiber Art Sweden                                                                                                                                                                       2001-13 Lärare i konstnärliga ämnen, Konstfack                                                                                                                  2012 Professorsbedömd för professur i konst, Konstfack.
2010-13 Projektledare konstnärligt forskningsprojekt Platsens Poetik Arkitekturmuseet, Stockholm
2010-2012 Ordinarie ledamot Konstfacks stipendienämnd.
2005-6 Projektledare för utveckling av konstnärlig forskning, KU-nämnden vid Konstfack                                                                                                                                                                        2005-06 Ledamot i programgrupp för utvecklande av samarbetsformer kring experimentella
arbetsformer för forskning inom arkitektur, design och konst mellan Konstfack och
KTH-Arkitektur. AKAD- Akademin för konstnärlig forskning inom arkitektur och
design.
1998-2000 Redaktör tidskriften Kvinnor & Forskning, Centrum för genusforskning,
Stockholms Universitet.
1998-2000 Ledamot i styrelsen för Föreningen Kvinnliga Forskare & Kvinnoforskning vid
Stockholms universitet.
1999 Arrangör av sektion The Contemporary Past, TAG Conference, University of Cardiff,
Storbritannien.
1989-1991 Ledamot Trafikens konstnämnd, Stockholms Läns Landsting.
Stipendier, projektmedel                                                                                                                                                     2015 Konstnärsnämnden/Iaspis                                                                                                                                       2013 Vetenskapsrådet, konstnärlig forskning och utveckling, forskningsmedel                                                                                                                                                                2011 FORMAS, forskningsmedel                                                                                                                                      2011 Konstfack/Beata Brummers stiftelse
2005 Domenico Ingannis minnesfond
2005 Stockholms Byggnadsförening, Isaak Hirschstipendiet
2002 Fröberg-Cramérska stiftelsen
2002 Estrid Erikssons stiftelse
1999 Helge Ax:son Johnssons stiftelse
1999 Svenska Institutet
1999 Nordplusstipendiat Helsingfors
1999 Berit Wallenbergs stiftelse (2 forskningsanslag detta år)
1997 Svenska Institutet
1997 Mårten Stenbergers stipendiefond
1995 Berit Wallenbergs stiftelse
1995 Greta Arwidssons fond
1993 John Söderbergs stipendiefond

CV Emma Göransson
Hemsida http://www.emmagoransson.com
Utbildning                                                                                                                           2013-15 Kungliga Konsthögskolan Projektprogram Fri konst.                                                 2012-13 Kungliga Konsthögskolan, Probe the Public Space , Post-graduatekurs.                   2011-14 Certifierad bildterapeut, psykoterapeut steg 1 Nordic Institute of Art Therapy.                                                                                                                                                2009-10 Högskolepedagogik. Konstfack.                                                                               2005 Stockholms universitet, Curatorutbildning.                                                                   2005 Konstfack Institutionen för Konst, 5 årig Magisterexamen i Fri konst .                                     2005 Konstnärernas kollektivverkstad, Bohuslän. Screentryck.                                                 1999 Stockholms Universitet Fil Dr Arkeologi.                                                                     1996-97 Hantverkspedagog. Kristofferseminariet.                                                                                              
Anställningar och arbetslivserfarenhet                                                                       2018 Konstnärlig projektledare på Norrmalms förskolor , projekt ”Självbilder”.                                        2017 Konstnärlig projektledare inom vård och omsorg. Vasaparkens förskolor. Projekt ”Skog”.                                                                                                                                   2011-17 Projektledare konstnärlig forskning. Arkitektur- och designcentrum                           2014-16 Temacoach inriktning konst, Berga vård och omsorgsboende. Konstnärlig ledare Bergagalleriet, Solna.                                                                                                             2002-14 Högskolelärare konstnärliga ämnen. Konstfack.                                                      
Separatutställningar
20017 Postnomadiska landskap. Dorotea konstförening
2017 Postnomadiska landskap. Lycksele konstförening.
2016 Landskap. Almgrens Sidenväveri och Museum, Laboratoriet, Stockholm.
2016 Another Nature. A.I.R. Gallery, Brooklyn, New York.
2014-15. Platsens poetik. Arkitektur- och designcentrum, Stockholm.
2013 Tjörnedala konsthall, Baskemölla. Skulpturinstallationen Civilization.
2013 Shores of the Unconscious, Konstfack.
2012 Grassworks/objects. Arkitekturmuseet.
2012 ArtLab Gnesta. Videoverket Grassworks
2010 Jämtlands Läns museum, Jamtli. SKRUD, textil installation kring berättande, materiella minnen och tidskonstruktion.
2010 Konstfack. Fotoutställning om Slussen.
2007 Galleria Bluorg, Bari, Italien, videoinstallation.
2005 Konstfack. Kroppar, minnen & hus.
2003 Uppsala Domkyrka. Metamorfos. Skulpturinstallation.
1990 Galleri IF Puckeln, Stockholm
1989 Galleri My, Stockholm
1988 Stockholms Stadsbibliotek

Samlingsutställningar/Group Exhibitions
2018. Landsbygd. Studio 44, Stockholm.
2015 Studio44, Stockholm. Encounter.
2015 Grafiska sällskapet. Addition.
2015 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Vårutställning.
2014 Örnsköldsvik museum och konsthall. FAS Goes North.
2014 Taktil Historia. Almgrens sidenväveri & museum, Stockholm.
2014 Psyke, Studio 44.
2013 Länsmuseet Härnösand, Murberget.
2013 Konstnärshuset, Stockholm. Transitions - Konstnärliga forskningsprocesser.
2103 Konstnärshuset, Ankomst.
2013 Supermarket, Kulturhuset Stockholm. Tystnad som konst. Platsspecifikt performativt verk.
2009 Strängnäs kulturhus, förslag till konstnärlig utsmyckning, Augusta Widebecks park.
2009 Galleri Helle Knudsen, Stockholm.                                                                                2008 Galleri Helle Knudsen, Stockholm.
2007 Edsviks konsthall.
2006-2007 Medelhavsmuseet Stockholm. Pompeji tid & rum. Ett möte mellan samtidskonst. .och kulturhistoria, konstnärligt forskningsprojekt.
2006 Lunds konsthall.
2003 Konstfack. Stucco lustro hantverk, teknik, människa. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, KU-projekt.
2002 Konstfack.
2002 Stucco Lustro 2002 Wisbyensis. Installation, Gotlands konstmuseum, Visby.
1997 Väsby Konsthall, Upplands Väsby.
1996 Julutställning, Galleri CM Bellman; Stockholm.
1996 Sakralt x 3, Galleri CM Bellman, Stockholm.
1995 Galleri CM Bellman, Stockholm.
1990 Galleri Origo, Stockholm.
1990 Konstmässan, Norrköping.
1989 Fredsutställning, Västerås, Konstnärer för Fred.
1989 Kulturhuset, Stockholm.
Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete                                                                                                                            2013-17 Postnomadiska landskap. Vetenskapsrådet, konstnärligt FoU                                  2012-14 Art Lab Gnesta/Research, initiering av plattform för fristående konstnärlig forskning. Tillsammans med Helena Hildur W., Art Lab Gnesta.                                                           2011-13 Platsens poetik, projektledare och forskare. Arkitekturmuseet/FORMAS.                  2010-12 Sustainable Experience Art Park, forskare. Konstfack/Vetenskapsrådet.                           2010 Färg- och ljusdesign i offentlig miljö, forskare. Konstfack/KK-stiftelsen.                              2005-6. Gränssnitt. Forskning och utveckling på det konstnärliga området, projektledare. KU-projekt. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack.                                2003 Utarbetande av ansökan om konstnärliga forskningsmedel, projektledare; KU-projekt, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack.                                   2003 Stucco Lustro. Hantverk, teknik, människa. KU-projekt, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack. Med Luigi Inganni och Katarina Filannino-Muhrbeck.                                                                                                                                2002-06 Kronotopen. Pilotprojekt för utarbetande av konstnärlig forskningsmetodik. Institutionen för interdisciplinära studier, Konstfack.                                                           1994-99 Doktorandtjänst Stockholms universitet.
Offentliga uppdrag
2008 Siemens Ångturbiner. Entreer i venetiansk glasmosaik, skissuppdrag, Finspång.
2006-2007 Hötorgshallen, offentlig gestaltning av tre entréer, Stockholm.
2006 Grand Hotel, Bolinderska huset. Skissuppdrag och projektering för utsmyckning,
guldmosaik och kalkmålning à fresco. Stockholm.
1996 Relief Flicka och ängel, lergods, Vidarklinikens husläkarmottagning, Järna.
Representerad                                                                                                                Botkyrka Konsthall, Labyrint arkiv. Triptyken Berättelser om ett barn.
Blandat                                                                                                                                   2014-15 Ordförande i Konstnärernas riksorganisation/Sveriges industriformgivare i    Stockholms län                                                                                                                            2014-15  Konstnärlig ledare Berga galleri och konstpark, Berga vård- och omsorgsboende, Bergshamra.                                                                                                                                  2014 Projektledare Siden & Samtid, delprojekt Taktil Historia. Almgrens sidenväveri möter Fiber Art Sweden                                                                                                                           2001-13 Lärare i konstnärliga ämnen, Konstfack                                                                                                      2012 Professorsbedömd för professur i konst, Konstfack.
2010-13 Projektledare konstnärligt forskningsprojekt Platsens Poetik Arkitekturmuseet, Stockholm
2010-2012 Ordinarie ledamot Konstfacks stipendienämnd.
2005-6 Projektledare för utveckling av konstnärlig forskning, KU-nämnden vid Konstfack                                                                                                                                     2005-06 Ledamot i programgrupp för utvecklande av samarbetsformer kring experimentella
arbetsformer för forskning inom arkitektur, design och konst mellan Konstfack och
KTH-Arkitektur. AKAD- Akademin för konstnärlig forskning inom arkitektur och
design.
1998-2000 Redaktör tidskriften Kvinnor & Forskning, Centrum för genusforskning,
Stockholms Universitet.
1998-2000 Ledamot i styrelsen för Föreningen Kvinnliga Forskare & Kvinnoforskning vid
Stockholms universitet.
1999 Arrangör av sektion The Contemporary Past, TAG Conference, University of Cardiff,
Storbritannien.
1989-1991 Ledamot Trafikens konstnämnd, Stockholms Läns Landsting.
Stipendier, projektmedel                                                                                                                       2015 Konstnärsnämnden/Iaspis                                                                                                         2013 Vetenskapsrådet, konstnärlig forskning och utveckling, forskningsmedel                                                                                                                                         2011 FORMAS, forskningsmedel                                                                                                          2011 Konstfack/Beata Brummers stiftelse
2005 Domenico Ingannis minnesfond
2005 Stockholms Byggnadsförening, Isaak Hirschstipendiet
2002 Fröberg-Cramérska stiftelsen
2002 Estrid Erikssons stiftelse
1999 Helge Ax:son Johnssons stiftelse
1999 Svenska Institutet
1999 Nordplusstipendiat Helsingfors
1999 Berit Wallenbergs stiftelse (2 forskningsanslag detta år)
1997 Svenska Institutet
1997 Mårten Stenbergers stipendiefond
1995 Berit Wallenbergs stiftelse
1995 Greta Arwidssons fond
1993 John Söderbergs stipendiefond

 

Emma Göransson: Kayak - Interior. Kajak i furu med virkat skrov i hampsnöre.
Kayak on the Road
Shores of the Unconscious
Grassworks. Filmad performance.
Grassworks - objects. Berett och flätat starrgräs.
Material Memory I. Platsspecifik ljusinstallation av arkeologiskt textlfynd, Fittja, Botkyrka.
Private Property. Kritisk aktion om ägande av mark.
Archaelogy of Nothing. Antimonument över Fittja tegelbruk (rivet på 1960-talet). Bush Art.
Impermanence. Kopparbroderi på svart linne.
Memory of a Lake. Installation.
Pils Design